Hoe meer controle je inbouwt, hoe meer je kracht verzwakt

Inspirerende bijeenkomst ‘Van risk based naar trust based control’

 

“Hoe meer controle je inbouwt, hoe meer je de kracht verzwakt.”(Paul Bot)
Donderdag 19 mei 2016 vond de 2e Masterclass plaats van de leerwerkplaats ‘Kwaliteit in het primaire proces’. Ruim 30 belangstellenden – van bestuurders, teamleiders, manager talentontwikkeling tot een programmamanager zelforganisatie – volgden met belangstelling de bijeenkomst ‘van Risk based naar Trust based control; over ervaringen met het toepassen van principes van zelfsturing.’

Gerard Verstegen (FEM) nam de deelnemers  mee in het concept van zelfsturing als een vorm van besturen en organiseren waarin professionals meer ruimte hebben om zelf, in overleg met de cliënt, hun werk in te richten. Hoe zelfsturing c.q. zelforganisatie als strategie voor kwaliteitsverbetering ingezet kan worden, en hoe invulling wordt gegeven aan ‘Trust Based Control’. De presentaties zijn hier te vinden.

Lessen geleerd
Vanuit Zorgcentra Pantein werd door Yvette van Beverwijk en Karin Schippers de verbinding gelegd met de praktijk. Zij bespraken op inspirerende wijze over hun ervaringen. Wat zijn de successen en waar lopen zij tegenaan.  Een van de belangrijkste lessen is misschien wel dat zelfsturing of zelforganisatie om een andere ‘mind-set’ vraagt. Het is geen trucje dat je van de een op de andere dag toepast, voor managers is het belangrijk om medewerkers mee te nemen in deze organisatie verandering en dat je vanuit een coachende rol faciliteert en begeleidt. Zelfsturing betekent niet loslaten ‘nu is het aan jullie’, maar vanuit vertrouwen monitoren en stimuleren van mooie initiatieven die leiden tot kwaliteitsverbetering.


Enkele opgedane ervaringen:
“Ontdekken, fouten maken, coachen,  …… De teams in actie!”
“Teams willen regie, echter de systemen blijven achter.”
“Spanningsveld tussen zorgplicht en productieplafond.”


Leerwerkplaats kwaliteit in het primaire proces
Continue verbeteren is één van de onderliggende principes van de leerwerkplaats. Dit betekent dat alle lagen in een organisatie in beweging zijn: cliënt, professional & team, management & bestuur. Met daarbij aandacht voor cliënt waarde, professionele waarde, economische waarde en maatschappelijke waarde.

In de eerste masterclass stond de ‘inside out benadering’ centraal, van ‘risk based naar trust based’ was het thema voor de tweede masterclass. In oktober is  het de beurt aan ‘de client in the lead’!  Na iedere masterclass kunnen belangstellenden zich aanmelden voor een kleinschalige proef op de som binnen hun organisatie:
* meten van het teamklimaat
* werksessie zelfsturing

Heb je interesse in deze proef op de som kun je contact opnemen met Loes van Dusseldorp (Loes.vanDusseldorp@han.nl).