Het gezamenlijke gesprek en actie

Na het succes van het bestuurdersevent vorig jaar organiseerde Zorgalliantie & Centre of Expertise Krachtige Kernen (ZA&KK) eind vorig jaar opnieuw een bijeenkomst exclusief voor bestuurders in het Openluchtmuseum in Arnhem. Met elkaar agendeerden we opnieuw de strategische vraagstukken uit de regio en maakten de balans op van welke ontwikkelingen er zijn doorgemaakt op de opgaves van het afgelopen jaar.

“Voortdurend verandert er veel om ons heen”, opende Fernand van Westerhoven (academiedirecteur, HAN) het bestuurdersevent. “Ik hoop dat we door bijeenkomsten als vandaag sneller met elkaar op die veranderingen kunnen inspelen en daarmee de kracht van partnerschap laten blijken.”

Een kijkje in de toekomst van de gezondheidszorg, een gezamenlijke visie ontwikkelen op samenwerken of onderzoeken hoe je netwerk eruit ziet? Dagvoorzitters Wendy Kemper en Thomas Lans leiden de deelnemers vervolgens door zes pitches op de thema’s van de maatschappelijke opgaves waar we voorstaan. De pitches werden verzorgd door bestuurders uit de regio in samenwerking met een lector van de HAN. Na de pitches gingen de deelnemers uiteen in gesprekstafels waarbij het vraagstuk werd verdiept en onderzocht. Uit elke gesprekstafel is een gezamenlijke hoofdlijn besproken en welke volgende stap hierbij past om verder met elkaar aan de slag te gaan dit jaar.

Uit alle gesprekstafels kwam een gemeenschappelijke deler naar voren; dat om impact te maken op de opgaves je het in ieder geval moet werken vanuit gelijkwaardigheid, gedeeld eigenaarschap en daarbij aandacht moet hebben voor wederkerigheid.

Samenvatting vanuit de gesprekstafels:

Pitch 1 | Community-up: samenbouwen aan gezondheid & vitaliteit
Miranda Laurant (lector gezondheid & vitaliteit, projectleider 2SHIFT – HAN)
Patricia Jansen (voorzitter Zorgcoörporatie Reek)
Uit de gesprekstafel: Welke opgave behoeft aanscherping? Wonen, leven en zorgen in de wijk of dorp vormgeven in en met krachtige gemeenschapEn hoe betrek je kwetsbare groepen vanuit wederzijds begrip en gelijkwaardigheid in partnerschap​Een volgende stap is denken vanuit de drijfveren van het individu (de inwoners/doelgroepals vertrekpunt en daarbij aansluiten en collectiveren
Vraag: hoe kunnen de drijfveren bij alle doelgroepen gelijkwaardig naar boven gehaald worden?

Pitch 2 | Inspiratie uit Japan
Wendy Kemper-Koebrugge (programmamanager Zorgalliantie/CoE KK, HAN)
Michel Hodes (RijnWaal Zorggroep)
Uit de gesprekstafel: Begin bij maatschappelijke waarde​, waar buren elkaar helpen, erkennen en herkennen, sluit aan bij wat er is, lef om het samen te doen, maatwerk ipv standaardoplossingen, de plek waar het bij elkaar moet komen in plaats van bij het systeem. Leren van Japan​afstemming op de groep (attent op de omgeving) , samen leren transformeren, wees blij met de kleine successen.
Samen in actie komen: ​begint bij dit soort bijeenkomsten ​ en creëer een aantal koplopers​.

Pitch 3 | Wijk en dorpsgericht werken
Lisbeth Verharen (Lector Versterken van Sociale Kwaliteit, HAN)
Henk van den Berg  (Groene Metropool Regio)
Uit de gesprekstafel: Aansluiten bij dat wat er is​, praktijkvoorbeelden/narratief delenhou het klein.
Tijd investeren in relatie voor de opbouw van wederkerigheid.

 

 

Pitch 4 | Impact ondernemen: vernieuwen in een traditioneel ecosysteem
Thomas Lans (Lector Kansrijk Ondernemen, HAN)
Wiebe Boogaard (Driestroom)
Uit de gesprekstafel:
Manieren om een schild te creëren rondom je speedbootje:​
Storytelling: vertel je positieve verhalen en laat zien wat je doet​
Vind je ambassadeurs; onafhankelijke ambassadeurs
Creëer een community om je onderneming met dezelfde waarden
Daarna: creëer allianties van meerdere speedbootjes, om ook aan te gaan leggen bij de grotere organisaties

Pitch 5 | De kracht van inwoner-gedreven samenwerken aan technologie voor gezondheid
Maurice Magnée (Lector Technologie voor Gezondheid, HAN)
Elvira van Breejen (Manager Concernstaf/KWO, Rijnstate)
Uit de gesprekstafel: – duurzame inzet medewerkers van bedrijven in de wijk als vrijwilligersstimuleren door oa nudging– businesscase herformuleren richting meervoudige waardecreatie– technologie binnen collectieve woonvormen-concept
– op zoek naar een goede challenge: wat is precies de uitdaging en voor wieWijken en netwerk betrekken.

Pitch 6 | Voor de framing: inclusie van nieuwkomers in de lokale gemeenschap
Gerrit Kapteijns (Spectrum Elan)
Lucien Peters (Samenso)
Uit de gesprekstafel:
onderzoeksthema’s:

  1. domeinoverstijgende samenwerking samen met inwoners en nieuwkomers vanuit gedeeld eigenaarschap om te komen tot succesvolle landing en deelname van nieuwkomers in de lokale gemeenschap.
  2. Praktijken onderzoekskennis ontsluiten  om te kunnen integreren in de werkprocessen.
  3. totstandbrengen  van regievoering op ALLE leefgebieden om nieuwkomers volledig te laten meedoen in de lokale
    Acties: 
    thema adresseren in netwerk gemeente overbetuwe, casusregiseurs aanstellen uit de doelgroep en de verschillende woningcorporaties met elkaar in contact brengen​.

Meer weten over de opgaves en opbrengsten van de bijeenkomst?
Neem contact op met ons via zorgalliantie@han.nl

Meer over de kracht van partnerschap
– de opgaves: Kracht van partnerschap (onze opgaves) – Zorgalliantie
– Inspirerende voorbeelden: Overzicht factsheet