Overzicht ideeen

 

#DE TALENTSCAN
Hoeveel sportief talent  heeft een kind? Dat valt met de Talentscan goed in kaart te brengen. Met de Talentscan kunnen scholen de sportpotentie middels een vragenlijst en test van hun leerlingen meten op het gebied van sport en bewegen. En dat voor zowel de betere, de gemiddelde als de minder goede bewegers. Op basis daarvan kan voor iedere groep een programma op maat aangeboden worden.

Over de Talentscan
Door gebruik te maken van de Talentscan krijgen basisscholen inzicht in de huidige vaardigheden en de potentie van leerlingen op het gebied van sport en bewegen. Dit geldt voor alle leerlingen aangezien de test voor zowel de betere als de gemiddelde en mindere bewegers geschikt is om de sportpotentie in kaart te brengen. Het programma biedt de mogelijkheid om op een gevalideerde, betrouwbare en relatief eenvoudige wijze het sportief talent van elk kind in kaart te brengen.

Sportieve scholen of scholen die aandacht besteden aan excellentie kunnen met behulp van de Talentscan bovengemiddelde bewegers detecteren en een vervolgprogramma aanbieden. Het programma biedt daarnaast ook de mogelijkheid kinderen aan ‘de onderkant’ te signaleren en eventueel kinderen te stimuleren deel te nemen aan een vervolgprogramma (MRT, club Xtra).

Meer informatie
Het HAN Centre of Expertise Sport & Talent is te vinden op www.han.nl/sportentalent. Op die website staat ook meer informatie over de Talentscan. Contactpersonen zijn Mark de Niet en Rianne Kannekes. Zij zijn te bereiken via mark.deniet@han.nl en rianne.kannekes@han.nl.

#TOPPROGRAMMA PRIMAIR ONDERWIJS
In het bewegingsonderwijs gaat de aandacht al snel naar de minder goed bewegende kinderen. Ieder kind verdient echter evenveel aandacht. Daarom heeft het HAN Centre of Expertise Sport & Talent een traject opgezet waarin gestart is met het aanbieden van een extra programma voor beweegtalent.

Over het Topprogramma primair onderwijs
Niet ieder kind is een even goede beweger. Maar waar de aandacht veelal uitgaat naar de mindere beweger, worden betere bewegers vaak vergeten. Vanuit de gedachte dat ieder kind evenveel aandacht zou moeten hebben als het om bewegen gaat, heeft het HAN Centre of Expertise Sport & Talent een topprogramma opgezet. Daarin worden de basisschoolkinderen met bovenmatig beweegtalent gezocht en vervolgens uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen tot nog betere bewegers.

Op de tot nu toe geselecteerde scholen wordt tussen de herfst- en meivakantie wekelijks één les van 45 tot 60 minuten extra bewegingsonderwijs aangeboden aan beweegtalenten. Door bij de lesactiviteiten suggesties te geven om het coördinatief vermogen in een meer of minder complexe activiteit te bevragen, kan ingespeeld worden op de niveauverschillen tussen de beweegtalenten.

Pilot
De vier scholen die nu meewerken doen dat in de vorm van een pilot. Daaruit komt naar voren hoe de betrokken vakdocenten en de beweegtalenten de extra gymlessen ervaren. Uit eerste metingen is al gebleken dat beweegtalenten hun reguliere gymlessen waarderen, maar de extra lessen nog meer en zich motorisch ook sterk ontwikkelen.

Meer informatie
Het HAN Centre of Expertise Sport & Talent is te vinden op www.han.nl/sportentalent. Op die website staat ook meer informatie over het programma beweegtalent. Contactpersoon is Jasper de Greef. Hij is te bereiken via jasper.degreef@han.nl.

#ZIPCOACH
Als trainer/coach wil je je sporters zo goed mogelijk begeleiden, maar iedere sporter heeft weer zijn eigen doelstelling. Jouw trainingen daarop aanpassen is echter nog niet altijd zo eenvoudig. Je zult je manier van coachen af moeten stemmen op het (ontwikkelings)niveau van je sporters. De didactische methode ZIPcoach, waarmee je Zelfregulatie In Praktijk (ZIP) brengt, helpt iedere trainer een klimaat te creëren waarin hij samen met zijn sporter werkt aan talentontwikkeling en prestatieverbetering.

Over de ZIPcoach
De didactische methode ZIPcoach is ontwikkeld door het HAN Centre of Expertise Sport & Talent. Zowel voor individuen als voor groepen is het een ideaal concept om op basis van eerdere ervaringen doelen te stellen, een actieplan te maken, de vooruitgang te monitoren tijdens de uitvoering en vervolgens te evalueren en reflecteren.

Inmiddels is het boek ‘Zelfregulatie in de Sport’ gepubliceerd. Daarnaast worden workshops, lezingen, cursussen, 1-op-1 trainingen en groepstrainingen georganiseerd via ZIPcoach.

Meer informatie
Het HAN Centre of Expertise Sport & Talent is te vinden op www.han.nl/sportentalent. Op die website staat ook meer informatie over ZIPcoach. Contactpersonen zijn Marjolein Torenbeek en Wietske Idema. Zij zijn te bereiken via marjolein.torenbeek@han.nl en wietske.idema@han.nl.

#DE COACHSCAN
Professionele trainers/coaches worden regelmatig uitgedaagd om zich te ontwikkelen en krijgen daar de middelen toe aangereikt. Voor hun vrijwillig werkende collega’s op amateurniveau, die talenten juist afleveren bij de professionals, is dat heel anders. De Coachscan geeft ook die verenigingscoaches de kans om hun capaciteiten te scannen en er mee aan de slag te gaan.

De Coachscan
De Coachscan is een tool die trainers/coaches zelf ik kunnen vullen of door hun spelers in kunnen laten vullen. Zo krijgen coaches een beeld van hun capaciteiten. Op basis van de tips is het voor hen mogelijk om aan hun eigen ontwikkeling te gaan werken. Belangrijk, want competent zijn, sociale verbondenheid en autonomie zijn drie psychologische basisbehoeften van de mens. Een coach wil ook competent zijn in het begeleiden en trainen van sporters, maar ook zeker zelfstandig kunnen zijn en daar in ondersteund worden.

Een bijkomend punt is dat de scan er ook voor kan zorgen dat er aandacht is voor de coaches en dat zij hierdoor zich ook gewaardeerd voelen en zo geprikkeld worden om zich te ontwikkelen binnen het trainersvak.

Meer informatie
Het HAN Centre of Expertise Sport & Talent is te vinden op www.han.nl/sportentalent. Op die website staat ook meer informatie over de Coachscan. Contactpersoon is Tamara Kramer. Zij is te bereiken via tamara.kramer@han.nl.

#BORDSPEL; HOE IS HET?
Tijdens een onderzoek onder 87 ouderen en jongeren in regio Aalten kwam naar voren hoe sterk de behoefte is om ervaringen te delen. Tegelijkertijd blijkt het lastig om dat echt te doen. Ook voelen veel mensen zich alleen en eenzaam, maar is het een taboe om erover te praten. Dit was de aanleiding voor studenten en onderzoekers van het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen en Wmo Werkplaats Nijmegen om dit spel te maken.

Over het spel
Hoe is het? Geef jij eerlijk antwoord op deze vraag? Ook als het eigenlijk niet zo goed gaat? Met het bordspel Hoe is ’t?! vraag je aan je medespelers hoe het ècht gaat. Het spel draait om een open gesprek en het delen van ervaringen. Met fotokaartjes, stellingen en vragen over je eigen leven leer je bekenden en onbekenden in een korte tijd beter kennen.

Deel je ervaringen en leer elkaar beter kennen

Huispak of goed verzorgd? Dat is een van de vragen die je kan tegenkomen. De vragen kunnen speels zijn, maar ook serieus. Zoals de vraag: ‘De wereld en iedereen gaat door, maar ik sta stil. Wat versta jij onder eenzaamheid?’ Ook zijn er vragen met een actiekaart. Hierbij schrijf je jouw ideeën op en denk je na over passende acties, zoals het oppakken van een oude passie of eindelijk die verloren broer opbellen. Misschien dat het een echte verandering in je leven brengt.

Hoe werkt het
Je speelt met een pion en een dobbelsteen. Gedurende het spel verzamel je zes ‘voorzieningen’, bijvoorbeeld een plek om te wonen, mensen om je heen en een opleiding. Je verzamelt fiches door antwoord te geven op de vragen, opdrachten en afbeeldingen die je onderweg tegenkomt. Wie als eerste de zes fiches verzameld heeft, is de winnaar.

Je kunt het spel in principe overal spelen. Thuis, op school, in een zorginstelling of in het wijkcentrum. Je speelt met 2 tot 5 spelers vanaf 12 jaar.

 

Ik wil het spel spelen / bestellen
Kun je niet wachten om het spel Hoe is ’t?! te spelen? Kijk op facebook voor workshops en spelavonden en geef je op!

Je kunt het spel ook bestellen voor de introductieprijs van € 49,95 via HAN Webwinkel.
Indien geen student: vul een 1 in bij studentnummer. Kies bij opleiding voor: Centre of Expertise Krachtige Kernen. Productnaam: bordspel Hoe is ‘t?!

#AUTOCLAAF TBV INZET IN ONTWIKKELINGSLANDEN
Ism met organisaties als artsen zonder grenzen en een lokale (Afrika) inhoudsdeskundige en initiatiefnemer wordt een ontwerp gemaakt van een autoclaaf die wél in ontwikkelingslanden onderhouden kan worden. De 1e wereldlanden hebben voldoende middelen (geld en kennis) om een complexe installatie in hun moderne ziekenhuizen operationeel te houden. Dit soort autoclaven zijn niet te onderhouden en daarmee operationeel te houden in ontwikkelingsgebieden
3 lokale MKB bedrijven pakken dit samen met HAN studenten (stagiaires) op en starten met het nieuwe schooljaar met een eerste verkenning. Een daadwerkelijk multidisciplinair project met in de eerste fase Werktuigbouwkunde, Industrieel product design en Elektrotechniek studenten.
Noot: Reqcare.com (oprichter Clark Nowack) is een van de drie MKB bedrijven.

#STABIEL DIENBLAD VOOR OUDEREN
Een idee van een studentcompany van GGM is nader uitgewerkt door een Industrieel product ontwerper tot een ‘maakbaar’ product
Het idee omvat een dienblad die met één hand vast te houden is en het dragend vlak altijd horizontaal blijft.

#CST (CORE STABILITY TRAINER) IPO AOD
Ontwikkel een hulpmiddel dat het mogelijk maakt rompstabiliteitsoefeningen te verrichten in (warm) water
De doelgroep is initieel meervoudige gehandicapten die uitbehandeld zijn bij een reguliere fysiotherapeut.
Ontwerp is uitgewerkt maar helaas niet produceerbaar gebleken
In een tweede IPO afstudeeropdracht is wel een sterk vereenvoudigd prototype ontwikkeld