Over HIP

Met de innovatieplaats onderstreept de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onderwijs- en onderzoeksactiviteiten staan niet los van maatschappelijke vraagstukken. Dagelijks hebben we te maken met concrete praktijkvragen en dilemma’s van studenten, professionals en organisaties. Dit zetten we om in leer- en ontwikkel opbrengsten. Maar dit is niet exclusief voor de directe betrokkenen bij ons onderwijs. Geweldige ideeën en concepten verdienen het om toegepast te worden in de praktijk. Dat is in het belang van burgers, cliënten, patiënten en professionals.

De Han innovatieplaats is een initiatief van de Centre of Expertise Krachtige Kernen, Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap en de Zorgalliantie. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft geen geldelijk belang in het platform.