Over HIP

Dagelijks hebben we te maken met concrete praktijkvragen en dilemma’s van studenten, professionals en organisaties. Dit zetten we om in leer- en ontwikkelopbrengsten. Maar dit is niet exclusief voor de directe betrokkenen bij ons onderwijs. Onderwijs- en onderzoeksactiviteiten staan niet los van maatschappelijke vraagstukken. Geweldige ideeën en concepten verdienen het om toegepast te worden in de praktijk. Dat is in het belang van burgers, cliënten, patiënten en professionals. Daarom is er de HAN Innovatieplaats.

Met de HAN Innovatieplaats onderstreept de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Han innovatieplaats is een initiatief van de Centre of Expertise Krachtige Kernen, Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap en de Zorgalliantie. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft geen geldelijk belang in het platform.