Grensoverschrijdend symposium Dorp zoekt trekkers!

Het Kabinet wil uitwisseling van ervaringen over de grens via Euregionale jongerenevenementen stimuleren. De uitwisseling heeft volop plaatsgevonden in Kleve, mede dankzij de ondersteuning die het ministerie bood vanuit het programma Onbegrensd.

Welke rol is er voor jongeren in de Euregio weggelegd om hun dorp vitaal te houden? Die vraag stond centraal tijdens het vijfde symposium van het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa op 11 oktober.

Lees het volledige artikel.