Gluren bij de buren: AAtrium Brabant Zorg

Op 20 November bezochten de deelnemers van de proeftuin ‘dementie en wonen’ lokatie AAtrium van Brabant Zorg.

Hier werden de resultaten van het co-design onderzoek van onderzoeker Arthur Bennis gedeeld. Het onderzoek richtte zich op de acceptatie van de inzet van tablets voor professionals bij het houden van toezicht op de huiskamer van dementerenden. Opvallende uitkomst was dat deze aanpak zo succesvol bleek dat het voorlopige eindproduct ook geaccepteerd werd door professionals die niet direct bij het ontwerpproces betrokken waren. Dit onderzoek krijgt een vervolg; het ontwerp wordt doorontwikkeld.

Daarnaast hebben studenten betrokken bij de proeftuin van Malderburch, hun plannen gedeeld. Zij richten zich op Malden als dementievriendelijke omgeving en doen onderzoek naar het gebruikersgemak van een nieuw alarmeringsstysteem.

Bij Pleyade richt de proeftuin zich op het vergroten van bewegingsvrijheid bij dementerenden die tot op heden op een gesloten afdeling verblijven. Studenten bouwkunde en verpleegkunde ervaren dit traject als bijzonder leerzaam.

Nieuwe onderwerpen zoals de mogelijke inzet van een 24-uurs meldkamer zijn besproken en ervaringen zijn uitgewisseld.

Health Valley heeft iedereen uitgenodigd voor hun jaarlijkse event op 17 maart 2016, ‘where crossovers lead to innovation’.

We sloten af met een rondleiding op de afdeling waar het onderzoek van Arthur heeft plaatsgevonden.