Gelderse Matchtafels stimuleren beweging op de regionale intersectorale arbeidsmarkt

Steeds meer organisaties van binnen en buiten Zorg en Welzijn schuiven aan bij de Gelderse Matchtafels. Op een informele manier brengen zij hier vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht. Daarbij gaan zij uit van het talent en de competenties van de medewerkers.

WZW, de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Gelderland, is twee jaar geleden de Gelderse Matchtafels gestart om beweging op de regionale arbeidsmarkt te stimuleren. ‘Deze matchtafelbijeenkomsten organiseren wij vanuit de visie dat werkgevers vanuit goed werkgeverschap aandacht hebben voor mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers’, vertelt projectmanager Susanne Haarsma. ‘Niet alleen bij de uitstroom van medewerkers, maar ook door hun ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen of actief bezig te laten zijn met hun loopbaan.’ Daarbij streeft WZW naar duurzame samenwerking met de intersectorale collega-werkgevers in het netwerk. Doel is om samen een evenwichtige regionale arbeidsmarkt te realiseren.

Gegroeid
De Gelderse Matchtafels zijn inmiddels gegroeid in aantal, sub-regionale aanpak en verder geprofessionaliseerd. Naast werkgevers uit Zorg en Welzijn zitten er organisaties uit onder meer financiële dienstverlening, techniek, overheid en facilitaire dienstverlening aan tafel. Susanne: ‘We zijn gestart met vijf organisaties aan tafel. Dat zijn er nu 85. Daarnaast is het aantal professionals dat maandelijks een uitnodiging krijgt, gegroeid van 75 naar 222. En waar we begonnen met één matchtafel voor de hele regio hebben we nu op sub-regionaal niveau matchtafelsbijeenkomsten in Arnhem, Nijmegen, Tiel/ Rivierenland, Doetinchem en binnenkort ook Ede/ Wageningen. Hieruit blijkt echt dat wij met onze aanpak van meerwaarde zijn.’

Geen drempel
Naast deze opbrengst kan Susanne melden dat werkgevers en kandidaten elkaar door de Gelderse Matchtafels beter weten te vinden. Door het informele karakter van de bijeenkomsten is er geen drempel om nadien contact met elkaar leggen. ‘Dat heeft ertoe geleid dat er steeds meer netwerkgesprekken tussen kandidaat en werkgever plaatsvinden. Bovendien komen er in de bijeenkomsten actuele thema’s op tafel, die we vervolgens samen kunnen oppakken. Bijvoorbeeld het mobiliseren van zij-instroom naar verzorgende niveau 3IG.’