maatschappelijke ontwikelingen

Eerst beginnen dan bezinnen?!

Blog Jos van der Meulen

Het blijft indrukwekkend  te zien hoe mensen zich committeren aan doelen en vervolgens alle zeilen moeten bijzetten om de voortgang van het proces te verantwoorden. Ik was getuige van een bijeenkomst waar de deelnemers aan het Impactlab EHRM eerst zelf bezig gaan met gezondheidsbevorderende maatregelen alvorens deze over te brengen naar het personeel.

Afvallen, verveling tegen gaan, verleiding weerstaan en vele andere variabelen passeren de revue. Deze en nog veel meer items werden omgezet in na te streven doelen en uitgewisseld. Ik ben opgegroeid in de periode waar gelijkheid in man en vrouw werden nagestreefd ondanks dat ik daar sceptisch tegenover stond. Ik moet nu toch erkennen dat er daadwerkelijk verschillen zijn tussen man en vrouw gezien de uitkomsten van deze bijeenkomst. “Er werd me toch een partijtje ingewikkeld gedaan!”; zeg! Ik begrijp nu dat het begrip gezondheid  veel meer inhoudt dan de enkele kilo’s, verleidingen of weerstanden, enz. Het is de vrouw die hiervoor kiest!

Conclusie: bezint eer ge begint!