Eerlijke kansen op een gezond leven te vergroten

We gaan ons onderzoek nog meer verbinden aan de Zorgalliantie! Niet alleen duurzaam aan de gebieden waaraan we verbonden zijn, maar dan ook nog in samenwerking met Fontys. Het onderzoek dat zal worden uitgevoerd, draagt bij aan de missie om de kans op goede gezondheid bij mensen te vergroten. Met behulp van financiering (SPRONG-subsidie) starten 4 fieldlabs in 2 dorpen en 2 wijken in (midden-)stedelijke gebieden.

De ambitie om eerlijke kansen op een gezond leven te vergroten, dat is waar 2SHIFT voor staat. Dit samenwerkingsverband kan aan de realisatie van die ambitie werken. Een toegekende SPRONG-aanvraag biedt een flinke impuls.

2SHIFT
2SHIFT staat voor Societies and Systems for Health, Inclusiveness and Fairness in Transition. In het samenwerkingsverband werken de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogescholen met partners in het werkveld. Het onderzoek dat zal worden uitgevoerd, draagt bij aan de missie om de kans op goede gezondheid bij mensen te vergroten. Daarmee wordt tevens ingezet op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Een kloof die ondanks verwoede inspanningen van allerlei mensen nog onverminderd groot is.

Samenwerken
Dat alles betekent nogal wat. Het vraagt namelijk een fundamenteel andere benadering van werken, een omslag in denken, doen en organiseren. Op dit moment zijn er al tal van initiatieven, zowel vanuit professionele organisaties – bijvoorbeeld vanuit wonen, welzijn, zorg en gemeenten – als vanuit betrokken inwoners, die bijdragen aan het realiseren van een grotere kans op een gezond leven. Deze initiatieven komen in de praktijk nog niet altijd samen, terwijl dit juist voor een versterking kan zorgen met een grotere impact.

Om dat te veranderen richt 2SHIFT zich op vraagstukken die bijdragen aan het versterken van krachtige gemeenschappen. Hier werken informele (bijvoorbeeld inwoners(initiatieven)) en formele partijen (bijvoorbeeld professionals uit welzijn en zorg) samen. Een flinke uitdaging, omdat in deze samenwerking een verandering in cultuur, overtuigingen, gedrag en competenties wordt gevraagd. En dat van beide kanten. Het vraagt om een ander perspectief op je rol als professional,  maar ook op jouw rol en verantwoordelijkheid als individuele inwoner en als buurt- of wijkcollectief. Alleen zo kan het zorglandschap vernieuwd worden behandeld. Die transitie (de T uit de 2SHIFT), is nu volop aan de gang.

Meer informatie
2SHIFT: aan de slag voor de kans op een gezond leven (han.nl)