Een vitaal platteland? Laat dat maar aan jongeren over!

* Mooi artikel over Maatschappelijke Dienst Tijd  (MDT ) waarin vanuit Centre of Expertise Krachtige Kernen is geparticipeerd met een aantal organisaties waaronder Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen LVKK.

Het project Maatschappelijke Dienst Tijd ontplooide een aantal succesvolle projecten om jongeren te betrekken bij de toekomst van hun eigen dorp.

Jongeren zijn moeilijk bereikbaar als het gaat om inspraak en democratie.’ Je hoort en leest het vaak. Saillant detail: afzender van de uitspraak zijn meestal ouderen. Zij weten slecht aansluiting te krijgen bij jongeren en concluderen al (te) snel dat er bij jongeren geen interesse is om bij te dragen aan de inrichting van de maatschappij. Maar kijk eens naar de vele activiteiten voor en vooral door jongeren op het platteland! Zij realiseren woningbouw onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, creëren ontmoetingsplekken, organiseren vrijetijdsactiviteiten en veel meer. Dan zie je dat jongeren wel degelijk actief zijn. Als ze écht ruimte krijgen en niet in het stramien van volwassenen mee hoeven, hebben ze ambities, ideeën en plannen genoeg. Dat bleek ook tijdens het project Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT). Ervaringen die we graag delen. MDT is een project van de Rijksoverheid. Jongeren tussen 12 en 27 jaar zetten zich in voor de maatschappij, maken kennis met vrijwilligerswerk en poetsen hun CV op. De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) organiseerde (met partners Hogenschool Arnhem en Nijmegen en PlattelandsJongeren) MDT in drie provincies onder de projectnaam ‘Jong Platteland’. Tussen alle projecten waren we misschien een wat vreemde eend in de bijt. Want terwijl jongeren zich bij veel andere MDT-projecten inzetten voor anderen, was dat hier anders. Bij ‘onze’ MDT-projecten organiseerden jongeren concrete activiteiten met andere jongeren samen in dorpen. Of dachten ze na over wat zijzelf nodig zouden hebben om straks in hun eigen dorp of regio op het platteland te kunnen blijven wonen.

Meer lezen?
> Naar het volledige artikel