Duurzame inzetbaarheid, bittere noodzaak maar geen bittere pil

De sector Zorg en Welzijn kampt met pittige uitdagingen. Er is sprake van zowel vergrijzing als ontgroening. Om de kwaliteit in de sector hoog te houden zal iedere zorgprofessional zo lang mogelijk moeten blijven werken. Preciezer: zo lang, gezond en gelukkig mogelijk. Hoe is dat te realiseren? Onder andere door het volledig integreren van duurzame inzetbaarheid in de organisatie.

De kans is groot dat ook jouw organisatie al iets doet met duurzame inzetbaaheid (DI). Al kan het goed zijn dat dit niet eens bewust gebeurt. Niet verwonderlijk, ‘DI is een containerbegrip’, vertelt dr. Annet de Lange, lector Human Resource Management (HAN). Binnen organisaties wordt het onderscheiden in vitaliteit, gezondheidsmanagement en werkvermogen. Met aan de andere kant arbeidsmarkt, employability en mobiliteit. DI omvat zowel verzuim, als opleiding, welzijn en carieremogelijkheden van werknemers. Annet signaleert dat het omarmen van DI sterk afhankelijk is van het leiderschap binnen de organisatie. ‘Als men op het topniveau doordrongen is van het belang van DI, zie je dat het integraal wordt doorgevoerd. Blijft het hangen bij HR, dan zijn het vaak adhoc oplossingen’.

Bereidwilligheid
Pieternel van Heijst, Arbo-coordinator bij het Radboud UMC en projectmanager DI bij WZW. Pieternel ondersteunt leden van WZW om DI op de kaart te zetten binnen hun organisatie of instelling en hen voor te bereiden op de toekomst van de arbeidsmarkt. ‘Onder werkgevers bestaat veel bereidwilligheid om met DI aan de slag te gaan. Vaak beschikken zij al over het instrumentarium, maar weten zij dit zelf nog niet, merkt Pieternel. Mantelzorgers voor wie de combinatie werk en zorg teveel dreigt te worden, kunnen tijdelijk ontlast worden. Dat is in veel CAO’s geregeld, maar moet je wel weten. Plus dat er een leidinggevende moet zijn die daar alert op is. Iemand die kijkt vanuit DI niet puur vanuit verzuim. Maar het is niet alleen de taak van de werkgever. Ook werknemers moeten inzet tonen om inzetbaar te blijven. ‘Zelfregie is een belangrijk thema. De werknemer is tenslotte zelf verantwoordelijk voor zijn toekomst.’

Naar de praktijk: Impactlab
Om kennis te delen over de integratie van DI in organisaties en instellingen is het impactlab opgericht. De Zorgalliantie beoogt samen met het lectoraat Human Resource Management (HAN) en WZW onderwijs en het werkveld aan elkaar te verbinden. De aan het impactlab verbonden personen gaan geregeld op werkbezoek bij zorg- en welzijnsinstellingen om te ervaren hoe zij DI in de praktijk brengen. Ook het CWZ ziekenhuis (Nijmegen) ontving de deelnemers aan het impactlab. Veronica Engelen, voormalig hoofd arbo: ‘Binnen het CWZ was DI al een thema. Aan de hand van het laatste medewerkersonderzoek zijn er het afgelopen jaar behoorlijke stappen gezet. Focus op autonomie van medewerkers, sociale ondersteuning van collega’s en persoonlijke ontwikkeling zijn onderwerpen die zijn toegevoegd. Het bezoek van het impactlab was voor ons een toets, zijn we op de goede weg? Dat bleek zo te zijn. Tegelijkertijd gaf het impactlab waardevolle inzichten om DI nog breder in te zetten. Het kunnen omgaan met veranderingen in de breedste zin van het woord bepaalt hoe duurzaam inzetbaar medewerkers. CWZ is erop gefocust om medewerkers bekwaam, vitaal en gemotiveerd te houden. Nu en in de toekomst.’

Bron: WZW magazine