DRIE VACATURES SENIORENRAAD NIJMEGEN

Wie zijn wij?
De Seniorenraad adviseert het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen gevraagd en ongevraagd over het (gemeentelijk) beleid in de meest brede zin van het woord en specifiek gericht op ouderen. Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld adviezen gegeven over de seniorenfinanciering, de respijtzorg, het planningskader wonen en zorg en de dagbesteding voor ouderen.
De Seniorenraad komt maandelijks bij elkaar.
Wegens het verstrijken van de zittingstermijn zijn wij op zoek per 1 september 2019 naar een onafhankelijk voorzitter, een lid met speciale aandacht voor Welzijn én een lid met speciale aandacht voor Inkomen en Armoede.

Lees verder