DRIE JAAR ZORG- EN WELZIJNSPACT IN BEELD

Alle hoogtepunten van 3 jaar het Zorg- en Welzijnspact in één magazine. Om het traject af te ronden blikt het pact terug met 8 bijzondere koplopersprojecten. Zorgalliantie / Krachtige Kernen was een van de leden van de kopgroep en betrokken bij 3 voorbeelden uit het magazine: Regionale Krachtige Leerkring Lingewaard, de Smart Health opleiding en proeftuin Tinybots.

In Zorg en Welzijn volgden ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te spelen moesten zorgprofessionals meebewegen door te blijven leren, zodat iedereen de best mogelijke zorg krijgt. Om de bestaande ontwikkelingen verder te ondersteunen had het Ministerie VWS, OCE en SZW het Zorgpact in het leven geroepen. In 2016 startte in Midden- en Zuid-Gelderland het Zorg -en Welzijnspact met als doel de kwaliteit van de zorg voor iedereen te verhogen door de kwaliteit van de zorgprofessionals voor de toekomst te waarborgen. Nadruk lag op samenwerking tussen werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden te verbeteren. Het Zorgpact benoemde een aantal koplopers, projecten met waardevolle samenwerkingsvormen. Zorgalliantie / Krachtige Kernen zat in de kopgroep en was betrokken bij een aantal van deze koplopers.

Download het magazine en bekijk de projecten