Doorstroom licht verstandelijk beperkte jongeren naar plaatselijke sportvereniging

Hoe kan de doorstroom van jongeren met een licht verstandelijke beperking naar een reguliere sportvereniging vergroot worden? Op dit moment sport deze groep jongeren vaak binnen instellingen op het eigen terrein.  Is het niet beter voor deze groep jongeren dat zij in hun eigen woonplaats sporten, en hierbij betrokken worden in het reguliere circuit? Pluryn wil hier graag een eerste stap in maken, maar vraagt zich af hoe deze aansluiting het beste gemaakt kan worden.

“Er moet binnen teams meer aandacht komen voor dit thema; zowel voor begeleiders, behandelaren en managers”, aldus Miranda van de Pol, clusterleider bij Pluryn. “Duidelijk is dat sport en andere vormen van vrije tijdsbesteding een positief effect hebben op het welzijn van de jongeren. De tendens is ook dat we dichter bij huis en korter behandelen, in een zo licht mogelijke vorm, en dat de stap naar de plaatselijke sportverenigingen met onze jongeren gemaakt kan worden. Maar hoe maken we het begeleiden van jongeren naar de reguliere verenigingen voor onze professionals makkelijker? En hoe werken we dan samen met de sportvereniging”, vraagt Miranda zich af.

Liggen antwoorden bij collega instellingen?
Op deze vragen zoekt Pluryn antwoorden. Samen met collega-instellingen binnen de Zorgalliantie wil Pluryn dit vraagstuk verder verkennen. Zijn er al voorbeelden bij collega instellingen waarvan geleerd kan worden? De opleiding Sport en Bewegen van de HAN wordt nadrukkelijk bij dit traject betrokken, gezien hun ervaring op dit thema. Zij leiden immers professionals op die hier een ondersteunende rol in kunnen vervullen en beschikken reeds over benodigde expertise en ervaring.

Ook geïnteresseerd in dit thema? Of heb je ervaring die je met Pluryn wilt delen? Stuur dan een email naar Miranda van de Pol via mpol@pluryn.nl.