Doelgroepen bepalen voor de Tinybot. Pleyade inspireert!

Afgelopen vrijdag 3 juni heeft de proeftuin ‘dementie en wonen’ in het teken gestaan van de Tinybot en de doelgroepen waar deze het best tot zijn recht kan komen. Samen met deelnemers van de Driestroom, Pleyade, Brabant Zorg, SWON en de HAN hebben de eerste verkenningen hiervoor plaatsgevonden. Dit gebeurde bij Pleyade in Arnhem, waar bestuurder Floor de Vroome op inspirerende wijze het belang onderstreepte van experimenten met technologie en het betrekken van disciplines van buiten je eigen denk en werkomgeving.

De Pleyade Design Contest is een mooi voorbeeld in de vorm van jonge kunstenaars die ontwerpen voor ouderen. De proeftuin ‘Tinybots’ sluit hier dan ook goed bij aan en richt zich op het uittesten en doorontwikkelen van een sociale kleine sociale robot Tinybot. Deze is ontwikkeld door Robbert Paauwe en zijn medeoprichters Desmond Germans en Wang Long Li van het bedrijf Tinybots. Zij bouwen sociale robots voor mensen met cognitieve beperkingen en hun familieleden met als doel dat zij langer thuis kunnen verblijven en zo zelfredzaam mogelijk blijven.

Daar waar de Driestroom een eerste voorkeur heeft uitgesproken voor de ambulante hulpverlening voor bijvoorbeeld jongeren met autisme, denkt Pleyade aan de inzet van de Tinybot voor mensen met dementie in de thuis(zorg) situatie. De aandacht van Brabant Zorg uitgaat naar ‘korsakov’ cliënten. Swon het seniorennetwerk denkt na over de doelgroep kwetsbare burgers in de thuissituatie rondom ‘eenzaamheidsproblematiek’.

De resultaten die de proeftuin nastreeft richt zich o.a. op:

    1. Acceptatie van robotica door cliënt en mantelzorg
    2. Gepersonaliseerde interactie cliënt – Tinybot met als doel zelfredzaamheid, zelfregie, emotionele ondersteuning en kwaliteit van leven ook wanneer de conditie vermindert.
    3. Succesvolle ondersteuning van de mantelzorg
    4. Succesvol foutloos lerentraject dat leidt tot het kunnen uitvoeren van de betreffende handeling

Daarnaast willen we inzicht verkrijgen in het vraagstuk implementatie en businesscase.

Om tot definitieve inrichting van de proeftuin te komen vindt er op 12 juli van 15.00 – 16.00 uur een vervolgoverleg plaats bij Marian Adriaansen (lector Innovatie in de care) bij de HAN, Bisschop Hamerhuis, Verlengde Groenestraat 75 in Nijmegen.