Digitale vaardigheden in de zorg

Welke ICT en informatievaardigheden zijn voor professionals in de zorg belangrijk om te gaan beheersen? Zorgalliantie heeft dit onderzocht, samen met het Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector en het Platform voor de Informatiesamenleving. Er zijn acht categorieën van digitale vaardigheden onderscheiden. Op basis daarvan zijn er voor zes beroepsrollen toekomstprofielen opgesteld die de discussie over de ontwikkeling van digitale vaardigheden in de zorg kunnen leiden. Lees meer….

Beroepsvereniging VenVN werkt mee aan bewustwording in de beroepsgroep. Zorgalliantie werkt ook samen met de werkgeversvereniging  Zorg en Welzijn (WZW) en een aantal ROC’s om digitale vaardigheden in MBO zorgopleidingen in te brengen.
Vanuit het Landelijk Opleidingen Overleg Zorg en Welzijn is een inspiratiebrief gezonden aan alle Nederlandse HBO opleidingen in de zorg waarin richting wordt gegeven aan opname van zorgtechnologie en digitale vaardigheden in HBO zorgopleidingen.
Het rapport Eskills in de Zorg vindt u op http://blog.han.nl/publiekezaak/publicaties-2/