De wijk uit de War

De wijk uit de War |
Onderzoek naar vroegsignalering voor personen met verward gedrag in de Tielse wijk Rauwenhof.

Landelijk komen incidenten rondom personen met verward gedrag steeds vaker in het nieuws. Het aantal politiemeldingen waarbij personen met verward gedrag betrokken zijn, stijgt sinds een aantal jaren fors.

Ook in Tiel en specifiek in de wijk Rauwenhof is dit het geval. Mozaïek welzijnsdiensten en woningbouwcorporatie SCW signaleerden dat het aantal politiemeldingen in 2017 toenam en dat genoemde incidenten steeds heftiger werden. Dit heeft gevolgen voor de ervaren leefbaarheid en veiligheid in de wijk Rauwenhof. Om voor deze problematiek een oplossing te ontwikkelen, vroegen Mozaïek en SCW een subsidie aan bij het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag van ZonMw. Deze subsidie is in het najaar van 2017 toegekend. De subsidie biedt de benodigde financiële middelen om een pilot op te zetten waarbij een sluitende aanpak met zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag wordt ontwikkeld (ZonMw, 2018).

Binnen dit ZonMw project doet de HAN onderzoek en draagt bij aan methode ontwikkeling op wijkniveau. Mozaïek welzijnsdiensten en woningbouwcorporatie SCW zijn de opdrachtgevers van dit onderzoek.

Onderzoeksproces en uitkomsten
In het najaar van 2018 is een verkennend onderzoek gedaan naar vroegsignalering van personen met verward gedrag in de wijk Rauwenhof. Het rapport beschrijft het onderzoeksproces, de uitkomsten van en de aanpak op hoofdlijnen.

> 1. Eindrapportage_De wijk uit de War
> 2. Methodeontwikkeling_ De wijk uit de War