De Effectencalculator

Overal in het land wordt welzijn en zorg opnieuw uitgevonden. Gemeenten en maatschappelijke partijen werken hard aan de transities van langdurige zorg, jeugdhulp, en arbeidsparticipatie. Er zijn veel nieuwe vragen. Hoe ervaren burgers al deze vernieuwingen? Wat verbetert er in hun leven? Leveren nieuwe werkwijzen financieel wat op, en voor wie dan? Hoe denken professionals bewust en actief mee over de doelmatigheid van hun werk? Zijn professionals nu echt aan het kantelen? De effectencalculator biedt uitkomst.

In de bijeenkomsten van 18 en 25 juni jongstleden kregen participanten van de Zorgalliantie de kans om kennis te maken met de effectencalculator. Een evaluatie-instrument dat speciaal is ontworpen voor die nieuwe aanpakken die draaien om ‘kanteling’ en individuele arrangementen. Maarten Kwakernaak, medeontwikkelaar van de effectencalculator verzorgde op 18 juni een inleiding en de deelnemers maakte kennis met het instrument. Op 25 juni gingen de deelnemers aan de slag met een praktijk casus die één van de deelnemers, welzijnsorganisatie Mozaiek welzijn, had ingebracht.

Maatschappelijke prijslijst
De Effectencalculator begint met de analyse van individuele casussen. Een groep van vijf tot zeven betrokkenen stelt vast welke ondersteuning is georganiseerd.
Maar vooral ook: wat betekent dit voor de bewoner? In een gesprek van ca. 3 uur leggen zij alle puzzelstukjes bij elkaar. De ‘maatschappelijke prijslijst’ helpt ze om ook gelijk de kosten van de inzet te bepalen.

Samen leren
Deze intensieve gesprekken leveren de nodige evaluatie-informatie op. Het is tegelijkertijd een moment van ‘casus-leren’: samen analyseren waarom het zo is gegaan bij een individuele praktijkcasus. Zien waar de echte kanteling zit en zicht krijgen op de gezamenlijk kosten van de inzet. Met de Effectencalculator kunnen professionals ‘lerend evalueren’.
In het najaar wordt opnieuw aandacht besteed aan de effectencalculator. Alle participanten van de Zorgalliantie zijn bij deze van harte welkom om kennis te komen maken met dit bewezen instrument.