maatschappelijke ontwikelingen

Dag Zuster!

Door Jos van der Meulen

De zwarte lijst, de weerstand, de beschuldigingen over en weer, de vader van staatssecretaris van Rijn kortom alle ingrediënten om aan te tonen hoe het is gesteld met de kwaliteit in de verpleeghuizen komen weer in het nieuws.

Dat de kwaliteit van zorg, volgens de regels van de IGZ, scherp in de gaten wordt gehouden behoeft geen betoog. Alleen de vraag: wat verstaan we onder kwaliteit is moeilijk te beantwoorden, de client zit verlegen om aandacht, de professional wil meer collega’s en de organisatie wil voldoen aan de regels die worden gesteld. Allemaal al eeuwen lang bekend en toch steekt het steeds weer de kop op. Zou het komen door de derde dinsdag van September wanneer al het geld word verdeeld? Dit “gedoe’ is een rituele dans die geen einde kent. Of toch wel? De revolte van de echte vernieuwing zal volgens mij komen van de gebruiker/ doelgroep zelf want zij hebben recht van spreken. Alle ontwikkelingen leiden naar nieuwe initiatieven waarbij ondernemen centraal staat. Daar helpt de weerstand van de gevestigde orde niets aan. Volgend jaar weer het zelfde liedje?