COVID brengt ook kansen

Hoe richten we de samenleving in na de coronacrisis? Wat is er misgelopen tijdens de coronacrisis? Wat is er misschien juist positief ontstaan en hoe hou je dat vast? De Zorgalliantie organiseert na de zomer een serie van ‘versnellingskamers’ om kansen te verkennen en met elkaar te kijken welke projecten we in de versnelling willen zetten binnen de gebieden wonen, welzijn en zorg.

Bij Brabant Zorg, een organisatie voor (ouderen-) zorg, wonen en welzijn, waren ze net begonnen met een kleine pilot beeldbellen, toen COVID-19 toesloeg en het bezoeken van ouderen en zieken een probleem werd. De vraag steeg exponentieel en al snel was een pilot volkomen achterhaald. Een succes om vast te houden, zou je denken. Maar hoe?

Successen behouden
De coronacrisis dwingt ons dingen anders te doen dan we gewend waren. Bij de Zorgalliantie, een samenwerkingsnetwerk binnen wonen, welzijn, zorg, kwam de vraag op hoe nu de goede veranderingen te behouden voor de toekomst. Wendy Kemper-Koebrugge, lid van het programmateam van de Zorgalliantie: “Mensen zijn misschien geneigd terug te willen keren naar wat ze kennen. Maar het is duidelijk dat we niet terug kunnen naar de situatie van voor de crisis. Juist samen met andere organisaties wil je afspraken maken over het vervolg.”

COVID heeft ons, naast een hoop ellende, ook kansen gegeven en die moet je niet laten liggen, zegt Kemper-Koebrugge. “Twee zaken zijn bijvoorbeeld al duidelijk geworden: mensen kunnen heel veel zelf, en soms wordt de kwaliteit van welzijn en zorg niet perse beter door fysieke aanwezigheid. Daar kun je iets mee voor de toekomst. We willen nu doorpakken. Op andere thema’s is nu juist extra scherp naar boven gekomen waar het wringt. Denk bijvoorbeeld aan ZZP-ers die al behoorden tot een groep werkende armen, maar nu echt in de armoede terecht zijn gekomen. Er is nu een kans om hier echt wat mee te doen.”

Versnellingskamer
Het middel dat de Zorgalliantie daarvoor gebruikt, is de ‘versnellingskamer’. Kemper-Koebrugge: “We organiseren acht bijeenkomsten met verschillende thema’s, waarbij iedereen binnen de zorg, welzijn en wonen kan aanschuiven. Een versnellingskamer helpt deelnemers om in korte tijd zicht te krijgen op nieuwe of alternatieve werkwijzen, de waarde van die alternatieve werkwijze en een vervolgaanpak om nieuwe werkwijzen te waarborgen.”

We inventariseren onder deelnemers opgekomen vraagstukken en kansen en diepen deze vervolgens gezamenlijk uit tijdens de versnellingskamer. Om te kijken waar we moeten investeren, welke projecten kansrijk zijn. De opgehaalde kennis en inzichten gaan terug naar de Zorgalliantie, naar de HAN, naar alle partijen in wonen/welzijn/zorg in de regio en de deelnemers, vertelt Kemper-Koebrugge. “We doen vooronderzoek door middel van een vragenlijst aan de deelnemers van de versnellingskamers, studenten hebben verkend wat burgers met en voor elkaar doen in de praktijk, we leggen data van de GGD en eerstelijnszorg naast ons onderzoek. De versnellingskamers zelf zijn ook onderzoek. En de totale verzamelde data is weer onderzoek voor masterstudent Kajal Parbhoe.”

Parbhoe is bezig met de master Social Work. Ze vertelt: “De bedoeling van mijn master is, dat ik mij bezig houd met een vraagstuk uit de praktijk. Rondom dit vraagstuk ga ik een praktijk-verbeterproject opzetten binnen de Zorgalliantie. Om hiermee te kunnen starten onderzoek ik nu welke invloed het coronavirus heeft op de bestaande praktijk binnen de sectoren zorg, welzijn en wonen.” Parbhoe verwacht vooral inzicht te krijgen in de kansen die de coronacrisis met zich meebrengt, en hoe die verzilverd zouden kunnen worden.

Meer weten/aanmelden
Wil je meer weten over de versnellingskamers?
download de uitnodiging (pdf)

Meld je aan voor de versnellingskamers en samen maken we een versnelling voor wonen, welzijn en zorg!
Kijk hier voor de data en aanmelding