boekenpresentatie connect2move

CONNECT2MOVE 2019: spelen met Lego, verbinden met woorden

Het was een drukte van belang aan de Groenewoudseweg, met 125 bezoekers was CONNECT2MOVE ook dit jaar weer een succes. Professionals uit zorg, welzijn, wonen, sport en onderwijs gingen in de Active Learning Labs aan de slag met dilemma’s uit de praktijk. Wat speelt er in de samenleving en hoe spelen we daarop in?  

Tijdens CONNECT2MOVE gaan professionals aan de slag met dilemma’s uit de praktijk. Allemaal hebben ze iets met verandering, allemaal actuele onderwerpen. De bezoekers verbinden, experimenteren, creëren en leren. Letterlijk, met de verbindingsbingo, waarbij de ruim 100 bezoekers een badge kregen met 2 letters. Ze moesten elkaar opzoeken om samen het langste woord te maken. Acquisities en bewustwording waren de winnaars.

Eric van de Graaf, directeur van Pluryn is de openingsspreker. Hij neemt de bezoekers mee in de wereld van transitie en transformatie in de zorg. “De transitie,  wetwijzigingen, was snel klaar, maar de transformatie is nog maar net begonnen”, begint hij zijn betoog. “Het doen van de transitie was om meer te ontzuilen, dat mensen minder van het kastje naar de muur werden gestuurd. Daarom kwam veel, zeker op het gebied van jeugdzorg, bij de gemeente te liggen. Maar dat is nog een heel proces. Hoe zorgen we dat in de jeugdzorg kortere lijntjes komen en het goedkoper wordt?” Van de Graaf heeft het niet alleen over de veranderingen in wetten en het organiseren van zorg, hij ziet ook een grote veranderingen voor organisaties. “Ook wij moeten transformeren. Daarvoor moet je jezelf eerst goed leren kennen, zijn wij afwachtend of juist ondernemend? En hoe willen we zijn? Dat is mijn tip voor organisaties en zorgprofessionals, ga naar buiten. Ga nieuwe samenwerkingsvormen aan, zie concurrenten als concullega’s waar je van kunt leren. Samen transformeren voor een betere toekomst van de zorg.”

Waardevolle samenwerkingsvormen: ontdek welke overeenkomsten er zijn
Waar word jij gelukkig van? Wat drijft jou? Het zijn lastige vragen voor de deelnemers van waardevolle samenwerkingsvormen. Maar al snel ontdekken de deelnemers overeenkomsten en connecties. Maar hoe werk je nu goed samen? Lableider Wendy Kemper van de Zorgalliantie neemt de deelnemers mee in de samenwerkingsformules van een netwerk. Een van de voorbeelden: de Krachtige Leerkring. “Je hebt boegbeelden nodig, innovators, organisaties die samen willen werken en uiteraard ruimte. Ruimte voor studenten om te leren en fysieke ruimte om de leerkring op te zetten. En stel de resultaten gratis beschikbaar voor iedereen.” Dat de Zorgalliantie veel ervaring heeft met samenwerkingsvormen blijkt wel uit het feit dat ze vandaag het boek ‘Uit de hoek komen’ presenteren over samenwerkingsformules in een netwerk. De deelnemers krijgen dan ook allemaal een exemplaar mee. Als klap op de vuurpijl mogen ze plaatsnemen op de Stoel, jarenlang gebruikten bestuurders deze roze stoel om in een vertrouwelijke setting bestuurlijke thema’s rondom leiderschap te bespreken. Een van de bestuurders nam ook vandaag plaats, hij gaf aan dat hij zich overbodig voelde door de zelfsturing van zijn teams. Een open lab vol verbindingen.

de stoel zorgalliantie connect2move

Talentgericht werken: spelen met Lego
Bij het Lab van de opleiding Management in Zorg en Dienstverlening, samen met Pluryn, zagen ze dat  de focus van organisaties vaak op verbeterpunten ligt. Maar wat gebeurt er als je juist de sterke punten van medewerkers gebruikt? En welke sterke punten heb ik dan? Studenten Marijn op den Buijs en Stan Vulders nemen de labdeelnemers mee de ballenbak in. Om die talenten te ontdekken. Tijdens hun studie moesten ze een Ikdoc maken, een document waarmee studenten hun eigen persoonlijke ontwikkeling sturen. Ze leren wie ze zijn, wat hun talenten zijn en hoe ze dat kunnen inzetten. “We vinden het lastig om hulp te vragen, ik ben al snel bang dat we iemand tot last zijn”, vertelt Marijn. Om over hun eigen grenzen te gaan, ging het tweetal liften. Succesvol, al snel waren ze in Antwerpen. “Mensen om hulp vragen werd steeds gemakkelijk. Ik was niemand tot last, de mensen kwamen voor zichzelf op als ze iets niet willen. Het is nuttig om overtuigingen uit te dagen, mensen kijken verder dan je etniciteit.” Ze hebben hun eigen barrières overwonnen met hun talenten. Ze vinden het leuk om uitdagingen aan te gaan en maken makkelijk een praatje. De deelnemers van de lab komen achter hun eigen talenten door te spelen in de ballenbak en met lego. Spelen om te leren.

Interprofessioneel samenwerken: vanuit welke invalshoek kijk jij?
Met volle aandacht luisterden de deelnemers naar de presentatie van Joris van Veen van HAN VDO. Hij nam ze mee in dag 12 van de opleiding IAG. Zodat ze ook echt kunnen proeven hoe de opleiding is vormgegeven. Een van de deelnemers bracht een praktijksituatie in die vanuit verschillende invalshoeken werd bekeken, vanuit de patiënt, zorginstelling, ziekenhuis en andere betrokkenen. De deelnemers werden letterlijk op de plekken neergezet, om vanuit deze insteek de casus te bekijken. Staat iemand dichtbij of veraf? Wat gebeurt er met de ondersteuning en zorg als iemand naar huis gaat? De rollenspel hielp de deelnemers een realistisch beeld te geven van alle facetten die bij de zorg en ondersteuning van één patiënt komen. Transformeren is anders of beter samenwerken. Een overtuiging die de deelnemers mee naar huis namen.

Samen leren leven: de menselijke vraag achter de vraag
Bij de Active Learning Lab van Publieke Zaak en de Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties (MMI) hebben ze ook twee studenten meegenomen, die aan de slag gingen bij Gemeente Horst aan de Maas. Ook strategisch beleidsadviseur Ger Keijsers is aangehaakt. Bij deze gemeente speelden een aantal vraagstukken, zoals ‘meer groen’ en ‘betere leefbaarheid’. Maar dat is teveel in oplossingen gedacht, geven de studenten aan. “Met design thinking probeerden we de vraag te verbeteren. Welke menselijke thema’s speelden er? Waar gaat het nu echt over? Praten we hier met de juiste personen over?” Al snel komen de deelnemers in de lab achter de menselijke kant van de vraag. Het gaat om trots, veiligheid, verbinding, niet zozeer over een goed onderhouden perkje. Co-creëren is een pre. Kijk vanuit verschillende perspectieven, leg verbindingen en blijf optimistisch.

connect2move ballenbak

Professionaliseren: veranderingen docent van de toekomst
De maatschappij verandert, de rol van een onderwijsprofessional ook. Er komt meer aandacht voor zelfstandigheid en leren in de driehoek. De deelnemers van deze lab van de opleiding Leraar (docent) Gezondheidszorg en Welzijn (LGW) gingen aan de slag met deze veranderingen. In groepjes gingen de lableaders aan de slag met anders werken en anders leren. De belangrijkste veranderingen op het gebied van zorg, werk én onderwijs schreven ze op post-its en vulden ze aan met beelden. Creatief met krijt en stift.

Vitaliteit in bedrijf: meer aandacht
Hoe verbeter je op een praktische manier de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, vroegen de deelnemers van de Active Learning Lab van SENECA zich af. “Aandacht”, blijkt het toverwoord aldus een van de deelnemers. “Aandacht voor elkaar, voor de mens achter de werknemer. Begin een functioneringsgesprek eens met de vraag: ‘Hoe gaat het met je?’” Met tips als randvoorwaarden creëren die passend zijn voor individuen, budget vrij maken voor vitaliteit, ook voldoende aandacht besteden aan mensen die niet verzuimen, in gesprek gaan over wat iemand echt belangrijk vindt. Wat heb je nodig om over 5 jaar nog steeds deze functie met veel plezier uit te oefenen?

En hoe ziet de wereld eruit over 5 jaar? Daar gaat Leonie Voragen, adviseur innovatie- en transitietrajecten Andersson Elffers Felix, op in tijdens de afsluitende lezing. “Om echt te veranderen, moeten we transformeren, de structuur, cultuur en werkwijze van mensen en organisaties aanpassen. Dat vraagt een hoop van mensen, een hele omschakeling. Een belangrijke tip is om de leefwereld die je thuis hebt, ook mee te nemen in de systeemwereld van een organisatie. We moeten het samen doen, iedereen moet veranderen. De financiën moeten anders, burgers en beleidsmakers moeten zich aanpassen.” Kijken naar wat er echt nodig is, nieuwe structuren ontwikkelen, minder gericht op kwantiteit maar op kwaliteit. Als we het samen doen, moeten we kunnen transformeren, aldus Leonie.