Column: aan tafel!

Door Wendy Kemper-Koebrugge

De opgaves in wonen welzijn en zorg vragen steeds meer dat we over domein heen kijken. Dat de wooncorporatie (we moeten meer woningen bouwen, maar welke dan? ) in gesprek is met de zorginstelling (leuk als jullie meer bouwen, maar wij kunnen hier niet de zorg leveren door personeelstekorten) EN met de welzijnsinstelling (want het idee is dat de gemeenschap zelf gaat zorgen. Een groot vraagstuk, waar bestuurders al wel mee aan het puzzelen zijn, maar waar professionals ook nog wel het gevoel hebben dat het boven hun hoofden gaat. En ondertussen heel hard werken om het dagelijkse werk gedaan te krijgen.

In netwerken samenwerken vraagt hierom ook zowel verbinding op het niveau van professionals als bestuurders. Bij bestuurders is de opgave om op de bestuurlijke tafels alle partijen en middelen bij elkaar te brengen. Dat laatste zien we gelukkig steeds meer, waarbij het wel de puzzel is welke bestuurlijke tafel je nu gaat gebruiken. Die waar de zorgpartijen al bij elkaar zitten? De gemeentelijke overlegtafel? Of juist het netwerk van de wooncorporaties? Ik ben benieuwd welke ontwikkelingen we hierin gaan zien. Mijn overtuiging is in ieder geval dat weer een nieuw netwerk bouwen niet gaat helpen. Elkaar betrekken in de netwerken die je al hebt, daar gaat het om.

Daarnaast zien we in onze netwerken steeds meer aandacht verschuiven naar implementeren. We hebben veel pilots gedraaid, veel uitgeprobeerd. Maar nu gaat het om opschalen. En niet op elke plek weer op nul beginnen, maar de lessen gebruiken die elders zijn geleerd. Dat laatste vind ik de grootste uitdaging. Want een mooi beschreven casus helpt je niet om het op jouw plek ook te kunnen. Wat moet je nu eigenlijk weten van die pilot op die andere plek om op jouw plek niet op nul te beginnen? En als implementeren eigenlijk heel vaak om leren gaat; hoe doen we dat dan?

Maar toch; juist in deze tijd waarin de urgentie zo groot is, zie ik het werken in netwerken ook verbeteren. Komen we het concurrentiemodel voorbij. En komen we tot echte samenwerking. Een mooie constatering om 2023 mee in te gaan! Ik zie jullie daar graag aan tafel!