Caleidoz aangesloten bij de Zorgalliantie

Marlie Vennegoor“Ik ben Marlie Vennegoor, directeur bestuurder van Caleidoz, een  welzijnsorganisatie voor welzijn voor de gemeente Zevenaar en sinds 2013 voor Doesburg en per 2017 ook voor de gemeente Rijnwaarden. Na afronding van de lerarenopleiding gezondheidskunde heb ik de studie gezondheidskunde aan de Landbouw universiteit afgerond. Vervolgens ben ik bij GGD-en aan het werk gegaan. Sinds een kleine 15 jaar heb ik een eindverantwoordelijke positie. Eerst bij Stichting Welzijn Ouderen en op dit moment bij Caleidoz” vertelt Marlie Vennegoor.

Wie is Caleidoz?
“Caleidoz is een middelgrote welzijnsorganisatie, gesubsidieerd door drie gemeenten via een subsidierelatie en een contract binnen de WMO tav dagbesteding. Wij hebben 40 personeelsleden en 700 vrijwilligers. Onlangs hebben wij een veranderproces doorgemaakt, een soort kanteling. Met als resultaat dat wij ruimte hebben gecreëerd voor innovatie projecten. Voorbeelden daarvan zijn: samen met sociale dienst begeleiding doen van clienten met lange afstand tot de arbeidsmarkt, middels huiskamergesprekken de vraag ophalen van de burgers, met zorgpartners een gezamenlijke ontmoeting en dagbesteding realiseren, met dementeren en vrijwilligers een wandelproject opzetten etc “geeft Marlie aan.

“Mijn uitdaging in het werk is om het proces van verandering dat we zijn ingegaan te mogen begeleiden en uiteindelijk tot een netwerkorganisatie te mogen realiseren. Vandaar ook de aansluiting bij de Zorgalliantie, ik denk dat welzijn, zorg, wonen, opleidingsinstituten elkaar kunnen versterken en we slim verbindingen kunnen maken. Om daarmee een bijdrage te leveren aan een evenwichtige samenleving.”