Burgerbegroting

Burgerbegroting is een proces van democratische besluitvorming, en een vorm van directe democratie, waarbij de burgers zelf beslissen hoe een gemeentelijk of overheidsbudget, dan wel een deel ervan, wordt besteed. Tijdens het opstellen van een burgerbegroting worden allerhande voorstellen van projecten voor publieke uitgaven besproken, en de prioriteiten vastgelegd.

Dit overleg kan leiden tot een effectieve begroting, ofwel tot een reeks aanbevelingen aan verkozen vertegenwoordigers.

De eerste effectieve burgerbegroting kwam in 1989 tot stand in Porto Alegre (Brazilië), op initiatief van Olivio Dutra, burgemeester van de Arbeiderspartij. Intussen is het concept wereldwijd doorgedrongen.

Twee interessante publicaties: