Anders kijken naar impact: samen voor verandering

Door Gideon Visser

De HAN, Hogeschool Zuyd en de HU organiseerden in 2022 vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein drie online bijeenkomsten over co-creatie in beleid en impact van het sociaal werk. Dit resulteerde in een online magazine waarin we onze visie op impact in sociaal werk uiteenzetten. Binnen de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen (WSDAN) heeft het thema impact de status van professionaliseringsthema (naast maatschappelijke impact in de sociale basis zijn dat: samenwerken, ervaringsdeskundigheid, de kracht van de gemeenschap, collectief en structureel werken).

Deze thema’s lopen dwars door de vier Leerateliers van de werkplaats heen, te weten: Bestaanszekerheid, Betekenisvol Contact in de Wijk, Jongeren, Inclusie & Participatie en Sociale Duurzaamheid die focussen op maatschappelijke kwesties.

Afbeelding: Frank Los

De afgelopen 10 jaar zijn er vanuit de werkplaats instrumenten ontwikkeld als: De effectencalculator en Het Effectenplein. Momenteel verschuift de aandacht van het professionaliseringsthema impact van individuele aanpakken naar de impact van collectieve aanpakken in het sociaal domein.

Heb je interesse in het thema impact in het sociaal domein, neem dan contact op met Gideon Visser: Gideon.Visser@han.nl