maatschappelijke ontwikelingen

Als je het niet meer weet dan heb je hulp nodig

Blog door Jos van der Meulen

 

Stel je komt de kamer binnen en je weet niet meer wat je kwam doen. Je moet als het ware weer terug naar het begin in de hoop dat dan het kwartje valt. Vaak weet je het ineens weer of helpt een ander je op weg. Stel je voor dat die ander er niet meer is of het ‘vergeten’ steeds erger wordt. Vroeg of laat kom je in de problemen en dat laat zich raden.

Het fenomeen vergeetachtig
Wat er bij komt kijken is dat ‘het vergeten’ een zeer traag lopend proces is dat eigenlijk al is begonnen?! Wat nu? Zoals dat voor iedereen geldt bagatelliseer je het fenomeen ‘vergeetachtig’ en pas als dierbare je er steeds vaker op wijzen ben je bereid om hierover met de huisarts in gesprek te gaan. Van het één komt het ander en na diverse onderzoeken komt vast te staan dat je lijdt aan een beginnende dementie en wordt hulp geboden. Hulp gericht op het omgaan met vergeetachtigheid, de onmacht, het veranderde karakter enz. enz. Jouw dierbaren worden begeleid en krijgen inzicht in de ziekte en jij als dementerende wordt, als alles goed gaat, beter begrepen!

Professioneel- en informeel netwerk
Je kunt je voorstellen dat deze slopende ziekte steeds meer vraagt van de dementerende en zijn/ haar omgeving, dat de inzet van professionals niet uitblijft en de combinatie van professioneel- en informeel netwerk gaat zich vormen. Het professioneel netwerk staat ten dienste van het informeel netwerk om zodoende de dementerende in the lead te zetten en te houden. Deze aanpak vraagt om interdisciplinair werken waarbij het informele netwerk een wezenlijk onderdeel vormt. Sterker nog de bepalende factor is als we de dementerende centraal zetten. We moeten ons realiseren dat wij als professionals geen leidende maar faciliterende rol tot ons nemen, een rol die ons past, niet meer en niet minder.

Deze rol geeft de essentie aan van netwerken zo is het en niet anders!