Wonen, wonen, wonen = bouwen, bouwen, bouwen? Kansen voor collectief wonen!

Wanneer:
23 SEP. 2021
Waar:
volgt nog

De bijeenkomst is offline, maar je kunt online vanaf de zijlijn meekijken en jouw menig delen.
Offline: 09.30-17.30 uur
Online: 0
9.30-10.30 uur en 16.00-17.00 uur

Vanuit diverse hoeken is er commentaar op het invullen van de nijpende woonbehoefte door telkens maar nieuw te willen bouwen, zelfs in de schaarse groene open ruimte. Dit terwijl er ook binnen de bestaande voorraad vaak duurzame alternatieven zijn. Denk aan leegkomende kerken, scholen en winkelpanden. Feit is dat voor jong en oud de woningmarkt nijpend is. Vraagstukken uit de Udense en Gelderse Woonkracht praktijk worden tijdens de bijeenkomst voorgelegd en inspirerende voorbeelden met elkaar gedeeld. Maar ook van jou wordt een actieve bijdrage gevraagd tijdens de bijeenkomst.

Meer informatie/aanmelden
Contact: Dort Spierings