Wonen, wonen, wonen = bouwen, bouwen, bouwen? Kansen voor collectief wonen!

Wanneer:
23 SEP. 2021
Waar:
online en Houtwerf Haterseweg 23 Nijmegen
Door:
HAN Civil Society Lab

De bijeenkomst is offline, maar je kunt online vanaf de zijlijn meekijken en jouw menig delen.
Offline: 09.30-17.30 uur
Online: 0
9.30-10.30 uur en 16.00-17.00 uur

Vanuit diverse hoeken is er commentaar op het invullen van de nijpende woonbehoefte door telkens maar nieuw te willen bouwen, zelfs in de schaarse groene open ruimte. Dit terwijl er ook binnen de bestaande voorraad vaak duurzame alternatieven zijn. Denk aan leegkomende kerken, scholen en winkelpanden. Feit is dat voor jong en oud de woningmarkt nijpend is. Vraagstukken uit de Udense en Gelderse Woonkracht praktijk worden tijdens de bijeenkomst voorgelegd en inspirerende voorbeelden met elkaar gedeeld. Maar ook van jou wordt een actieve bijdrage gevraagd tijdens de bijeenkomst.

Meer informatie/aanmelden
(offline nog een paar plekken beschikbaar, meld je snel aan als er live bij wilt zijn)
Contact: Dort Spierings

Programma
09.00 uur   Ontvangst (koffie/thee)
09.30 uur   Hybride welkom door Elle van de Wal, Erik Jansen en Dort Spierings
2x oproepen vanuit de Udens leerkring en Gelderse Woonkr8
09.45     2 hybride ìnspiratielezingen
Peter Camp: Coehoorn Arnhem
Adriaan Kleinhout: Het nieuwe delen, hoe doen jongeren dit?
10.45 uur   Pauze
11.00 uur    Aan de slag in 6 kleine groepen van 6
12.00 uur   Lunch bij Plek
13.00 uur   Bezoek 1 vd 3 wooncollectieven met 2×6 personen
14.00 uur   Pauze
14.30 uur   Aan de slag met wooncollectieven
16.00 uur   Hybride presentaties door de 6 groepen
17.00 uur   Netwerkborrel
18.00 uur   Einde