Werkconferentie ‘al doende leren’

Wanneer:
20 APR. 2017 om 13:00
Waar:
HAN locatie Berg en Dalseweg 81, Nijmegen

Al doende leren
Als onderdeel van de werkveldconferentiecyclus Management in zorg en dienstverlening (MZD) wordt op 20 april 2017 de derde conferentie georganiseerd. Met het thema ‘Al doende leren’ geven we vorm en inhoud aan de betekenis van de transitie in zorg en welzijn voor het leerproces in organisaties en de rol van opleidingen daarbij. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Na de afgelopen twee drukbezochte bijeenkomsten over zelforganisatie en nieuw leiderschap staat nu het leren centraal. Hoe vergroot je professionaliteit en verhoog je persoonlijke effectiviteit en leiderschap? Wat is hierbij het spanningsveld tussen formeel en informeel leren? Hoe kun je het leerklimaat optimaliseren? Wat betekent dit voor de professional, praktijkbegeleider, opleider, onderzoeker, coach en docent? En tenslotte welke rol speel de manager hierin?

Vanuit verschillende perspectieven gaan we samen op zoek naar wat er nodig is om te leren in een veranderende omgeving.

Programma
Het programma is een interactieve mix van pitches, stellingname, dialoog en ontmoeten. We gaan dus niet alleen praten over leren, we gaan er ook echt samen vorm aan geven!
Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 uur Inloop met koffie en thee

13:30 uur Opening

13:45 uur Visies
Drie sprekers krijgen ieder 20 minuten de tijd om hun visie te geven op het nieuwe leren. We zijn verheugd dat hiervoor Kees Boele, Bestuursvoorzitter Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Loek Nieuwenhuis, Lector Beroepspedagogiek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboudumc met Drs. Nina Aalfs
Senior beleidsadviseur, Radboudumc Health Academy, Annet Geerlings, Coördinator Onderzoeksbureau Neurologie hun visie op het nieuwe leren zullen delen.

14:45 uur Pauze

15:00 uur Stellingname en dialoog
De sprekers deponeren hun stelling. Hiermee gaan we in subgroepen aan de slag. Wat spreekt het meeste aan? Hoe krijgt leren nu vorm? Wat is er nodig de komende 5 jaar? En wie heeft daarbij welke rol of verantwoordelijkheid?

15:45 uur Conclusies
Aan de hand van de Mentimeter krijgt de plenaire terugkoppeling vorm en verbinden we conclusies aan de inhoudelijke dialogen.

16:30 uur Netwerkborrel

Praktische informatie & aanmelden
Wanneer: donderdag 20 april 2017
Hoe laat: 13:00-17:30 uur
Waar: Berg en dalseweg 81, Nijmegen
Kosten: €50,- / Studenten van de MZD, Masteropleidingen en cursisten post-HBO bij HAN VDO en relaties van Zorgalliantie.nu! zijn vrijgesteld van kosten.

Voor wie: De conferentie is voor professionals, managers en opleidingsfuncionarissen in zorg en welzijn, relaties van het kenniscentrum Duurzame Zorg, leden van Zorgalliantie.nu!, werkgevers, praktijkcoaches, Studenten MZD, masters MMI, MBZD & HRM, cursisten van HAN VDO en alumni van deze opleidingen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat.bvp@han.nl

Aanmelden kan via de meet-up pagina.

Meetup!
Heb je interesse in de werkconferentie ‘Al doende leren’ op 20 april 2017? Blijf op de hoogte via de speciale meet-up pagina. Daar vind je ook meer informatie over de afgelopen conferentie over Nieuw Leiderschap op 31 mei vorig jaar. Bekijk ook het verslag van de vorige conferentie:

Professionele leergemeenschap
De werkveldconferentie is onderdeel van onze ambitie om een bruisende professionele leergemeenschap (PLG) te vormen waarin wij opleiding, studenten en beroepenveld bij elkaar brengen. We werken hierbij in co-creatie om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het werkveld en het onderwijs.
Deel je deze ambitie? Dan ben je van harte welkom!

De werkconferentie is een initiatief van Management in Zorg en Dienstverlening, HAN Masterprogramma’s en Zorgalliantie.nu!