Verhelderingskamer Wijkgerichte Energietransitie

Wanneer:
24 SEP. 2019 om 15:00
Waar:
HAN, Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Nederlandse huishoudens moeten van het aardgas af om een belangrijk deel van de CO2 reductie in de klimaatdoelen te kunnen bereiken. Het uitfaseren van aardgas levert een pregnant vraagstuk op. Naar schatting 6 miljoen bestaande woningen hebben een alternatief voor een cv-ketel nodig, en in aard en omvang van de kwestie gaat het hier dus om een maatschappelijke omslag. De HAN gaat vanuit het zwaartepunt Sustainable Energy and Environment met partners onderzoek doen naar deze maatschappelijke omslag en alternatieven voor de huidige energievoorziening in woningen. Het thema kent echter vele gezichtspunten en inhouden. Voor we aan de slag gaan, is het daarom belangrijk om de vragen te verhelderen die vanuit de verschillende perspectieven worden opgeroepen.  Dit helpt om scherp te krijgen wat het betekent als we de vraag stellen hoe we mensen van het aardgas af willen krijgen.

Doel van deze bijeenkomst is om de volgende vragen samen met jullie op strategisch en tactisch niveau helder te krijgen:
·         Welke perspectieven en opvattingen op de kwestie zijn er?
·         Welke actoren spelen een rol?
·         Welke mechanismen zien we in wijken en gemeenschappen
·         Welke complexiteit heeft dit tot gevolg en hoe krijgen we daar zicht op?

Voor wie
Voor deze verhelderingskamer nodigen we participanten van de Zorgalliantie uit (programmamanagers, projectleiders, managers en directeuren vanuit wonen en welzijn) die in hun organisatie bezig zijn met dit thema.

Mogen we je verwelkomen?
Dinsdag 24 september van 15.00 tot 17.00 uur

Waar
Groenewoudseweg 1, Nijmegen (HAN-locatie)