Samen met ervaringsdeskundigen jongeren helpen in de transitie van onderwijs naar werk

Wanneer:
14 OKT. 2021 van 15:00 tot 17:00
Waar:
locatie HAN Nijmegen
Door:
Zorgalliantie/Krachtige Kernen, HAN en MEE Gelderse Poort

Verhelderingskamer Tandem voor Talent: Samen op weg naar inclusiever opleiden, ondersteunen en werken vanuit ervaringsdeskundigheid
Een grote groep jongvolwassenen, met of zonder startkwalificatie, lukt het door hun persoonlijke situatie in combinatie met ontoereikende ondersteuning niet om in de zo belangrijke eerste werkjaren  aan te haken op de arbeidsmarkt. Zij ervaren onvoldoende kansen om werkervaringen en -vaardigheden op te doen en om hun talenten en kwaliteiten  tot uiting te laten komen. Dit grijpt in op hun zelfbeeld en eigenwaarde en maakt dat zij zich buiten de samenleving kunnen voelen staan.  Inclusiever opleiden, begeleiden en werken kan er voor zorgen dat meer jongeren naar wens en vermogen mee kunnen doen. Leren van ervaringskennis van jongvolwassenen kan hier een belangrijke rol in spelen.

Wil jij ook de handen in een slaan voor inclusiever opleiden, ondersteunen en werken? Kom dan naar deze verhelderingskamer!
>Uitnodiging

Toelichting verhelderingskamer
In een verhelderingskamer verdiepen we het onderliggend probleem. In gesprek met de deelnemers wordt helder waar gezamenlijke ambities liggen en men samen aan de slag wil

Programma
15.00 uur | Opening, doel
15.10 uur | Inleidingen over ‘Jongvolwassenen met arbeidsbeperkingen in de transitie van onderwijs naar werk’:
Inleiders:
Vanuit onderzoek: Lineke van Hal (Associate Lector Arbeid & Gezondheid, HAN)
Vanuit onderwijs: Hendrik Jan Derksen (Ieder Talent Telt)
Vanuit de praktijk: Christel de Krosse (MEE Gelderse Poort) en jongeren met ervaringskennis
15.40 uur |  Gesprekstafels over:

  • Wat is er nodig voor inclusievere arbeidstoeleiding?
  • Wat maakt een arbeidsomgeving inclusief?
  • Hoe kan ervaringskennis bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt?

16.30 uur | Inventariseren van regionale vragen, behoeften en kansen
17.00 uur | Afsluiting

Aanmelden