Verhelderingskamer | Inclusie van mensen met onbegrepen gedrag

Wanneer:
20 FEB. 2020 om 09:00
Waar:
Tiel

Verhelderingskamer | Inclusie van mensen met onbegrepen gedrag
Donderdag 20 februari 9.00 – 11.00 uur
Locatie: Tiel

Samen aan de slag
De Zorgalliantie nodigt je uit om gedeelde vragen, knelpunten én kansen bij de aanpak van Inclusie van mensen met Onbegrepen gedrag in Tiel en bij Woningbouwcorporaties om te gaan zetten in gezamenlijke acties. De Zorgalliantie biedt je de kans om mee te praten over waar jij graag invloed op uit zou willen oefenen zodat mensen met onbegrepen gedrag zich thuis voelen in de wijk.

Op dit moment hebben we al met meerdere partners gesproken, met een aantal partners staan nog gesprekken op de agenda. De inhoud uit deze gesprekken vormt de input voor de Verhelderingskamer.

Verhelderingskamer als voorbereiding op samen aan de slag
Doel van de Verhelderingskamer is om met elkaar een verdiepingsslag te maken. We presenteren de opgehaalde ervaringen en zoeken samen naar de belangrijkste thema’s. In de Verhelderingskamer willen we deze uitdiepen en verkennen waar kansen zitten om samen aan de slag te gaan. Tijdens een Verhelderingskamer leren we van en met elkaar.

Waar en wanneer
De Verhelderingskamer vindt plaats op donderdag 20 februari, van 9.00 – 11.00 uur. De locatie is in Tiel, Woningbouwcorporatie SCW stelt hiervoor een ruimte beschikbaar.
Eind januari ontvang je een bericht met meer informatie. Houd in ieder geval vast de datum vrij in jouw agenda. Wil jij ook jouw steen bijdragen aan inclusie van mensen met onbegrepen gedrag? Geef dan vóór vrijdag 24 januari door of je erbij bent via bertinerosink@han.nl.

Meer informatie?
Mocht je al eerder meer informatie willen? Neem dan gerust contact op met Bertine Rosink bertine.rosink@han.nl, 06 20715082, of Wendy Kemper wendy.kemper@han.nl

Met vriendelijk groet,
Wendy Kemper (Zorgalliantie)
Marc Horsten (Mozaïek Welzijn)
Bertine Rosink (Thematrekker Inclusie van mensen met Onbegrepen Gedrag)