Uitnodiging Startbijeenkomst: Inzicht in ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in regio Gelderland-Zuid

Wanneer:
26 MEI. 2021 van 10:00 tot 12:00
Waar:
Online
Door:
Movisie, gemeente Nijmegen, e.a

De regio Gelderland-Zuid (gemeenten Nijmegen, Beuningen, Buren, Druten, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas & Waal en Wijchen) werkt samen in een project om beleidsontwikkeling en uitvoering met de inzet van ervaringskennis en -deskundigheid in de regio te versterken en wat we samen kunnen doen om dit proces te ondersteunen.

In deze bijeenkomst krijgt u zicht op het hoe en waarom van dit project, waar we naar toe willen
werken en welke bijdrage u hieraan kunt leveren.

Programma
Welkom en korte toelichting project door gemeente Nijmegen
Introduceren werkwijze: raadplegingen en startfoto, door Movisie
Kennismaking en uitwisselen van beelden over ervaringskennis en -deskundigheid
Bespreken betrokkenheid van partijen
Vervolgstappen en planning

Aanmelden en vragen
Laat je weten of je aanwezig kunt zijn? Meld je aan via deze link van Movisie.
Voor vragen kunt u zich wenden tot Leonie Veenhuis (l.veenhuis@nijmegen.nl)

Meer informatie
Inzet van ervaringskennis en -deskundigheid is vernieuwend en volop in ontwikkeling; zeker in de gemeentelijke beleidsterreinen werk, participatie, jeugd en Wmo. De inzet van ervaringskennis en -deskundigheid is echter niet altijd zichtbaar. Daarnaast is niet altijd helder wat we eronder verstaan en welke visies hier aan ten grondslag liggen.

In dit project willen we daarom zicht krijgen op:
waar mensen met ervaringskennis en -deskundigheid werken;
hoe ze werken en welke rollen ze vervullen;
hoe er tegen ervaringskennis en -deskundige inzet aangekeken wordt;
welke lacunes we constateren.

Het resultaat van het project is een praktisch kader gericht op ervaringskennis en -deskundigheid met handvatten voor de inzet ervan in het sociaal domein.
Hoe krijgen wij daar zicht op? Door allereerst hierover in gesprek te gaan met jullie:vertegenwoordigers van organisaties binnen de beleidsterreinen werk, participatie, jeugd en Wmo
én (vertegenwoordigers van) bewoners met ervaringskennis en -deskundigheid op deze beleidsterreinen
en vraagstukken. Samen beginnen we dat gesprek in de online startbijeenkomst.