Taskforce: Uitnodiging!

Wanneer:
30 SEP. 2021 van 14:00 tot 17:00
Waar:
Goffert stadion / NEC, Stadionplein 1, Nijmegen
Door:
Zorgalliantie en Taskforce

De ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland, nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de bestuurlijke bijeenkomst Wonen en Zorg.

Samen krijgen we de woonzorgopgaven voor ouderen beter opgelost. Tijdens de bijeenkomst gaan we vanuit de vraag van ouderen aan de slag. Hoe ziet de opgave in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland eruit? Waar ligt de behoefte, waar zitten dilemma’s, waar wringt het in de regio?

Welke acties moeten we ondernemen om ouderen, en ook andere kwetsbare doelgroepen, te kunnen voorzien in hun woonzorgbehoeften? Wat betekent dit voor onze regio’s en wat vraagt dit van ons? Welke oplossingen zien we in de drie gebieden en hoe kunnen we elkaar versterken?

De vragen zijn te omvangrijk en onderling te veel verweven om door één enkele organisatie te worden beantwoord. De echte motivatie om elkaar op te zoeken is er nog niet, de noodzaak wel. Dat moet dus anders!

Interessante sprekers dagen je uit
Op 30 september nodigen we je uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. In ieder geval doen mee: Martin van Rijn, voormalig minister van Volksgezondheid en voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties; Edwin Velzel, chief Executive Officer van PGGM, met jarenlange bestuurlijke ervaring in het publieke domein en een grote verbinding met het zorgveld. Peter van ’t Hoog, gedeputeerden van provincie Gelderland en een afvaardiging van Netwerk 100 zijn gevraagd deel te nemen.

Programma
13.00 – 14.00 uur         Inloop en ontvangst
14.00 – 14.15 uur         Welkom en toelichting programma
14.15 – 15.00 uur         In gesprek met de ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg, Martin van Rijn en Edwin Velzel onder leiding van Heleen Stigter
15.00 – 16.15 uur         Versnellingstafels
16.15 – 17.00 uur         Terugkoppeling versnellingstafels, panel discussie en vervolg acties
17.00 – 17.30 uur         Gelegenheid tot netwerken

Programmaonderdelen
Heleen Stigter, secretaris landelijke Taskforce Wonen en Zorg, is de gespreksleider.
De versnellingstafels worden begeleid door professionals van de Zorgalliantie, Companen, Fame groep en Spectrum Elan.

Genodigden
Voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd:

  • Wethouders Wonen en wethouders Zorg van de gemeenten
  • Bestuurders van regionale en lokale verpleging, verzorging en thuiszorgorganisaties
  • Bestuurders van woningcorporaties
  • Bestuurders van zorgkantoren
  • Bestuurders van welzijnsorganisaties

What’s in it for me?
De bestuurlijke bijeenkomst is de start van een regionaal bestuurlijk netwerk Wonen, Zorg en Welzijn, ingebed bij de Zorgalliantie. Na de bijeenkomst weet je elkaar te vinden en weet je hoe je in jouw gemeente of organisatie concreet aan de slag kan. Denk daarbij aan het opstellen van een woonzorgvisie, samenwerking met marktpartijen, financiering gemeenschappelijke ruimtes en ontwikkeling van woonzorgvormen.

Contact
Voor vragen over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met

We kijken uit naar jouw aanwezigheid op 30 september 2021!

De ambassadeurs Taskforce Wonen en Zorg, regio Arnhem-Nijmegen-Rivierenland
Gea Hofstede, wethouder Wonen en Zorg, gemeente Rheden
Ronald Leushuis, voorzitter raad van bestuur, woningcorporatie Talis
Jeanette Horlings-Koetje, directeur-bestuurder Stichting Samen Zorgen

Taskforce en Zorgalliantie/KK
De Zorgalliantie/KK participeert in een nieuw initiatief: Taskforce Wonen en Zorg. Wij onderschrijven namelijk de oproep van de drie ambassadeurs van de Taskforce om tot actie te komen en om te streven naar een gezamenlijk gedachtengoed over ‘wonen’ en ‘zorg’.
> meer over Taskforce

Aanmelden

Mede mogelijk door: