Symposium Samen werken aan sociale kwaliteit

Wanneer:
14 APR. 2022 van 10:30 tot 17:00
Waar:
Fort Lent, Bemmelsedijk 4 Lent (Nijmegen.)
Door:
Werkplaats Sociaal Domein Arnhen Nijmegen

Hoe zorg je dat mensen in een kwetsbare positie volwaardig kunnen meedoen in de samenleving? De afgelopen jaren heeft de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen aan dit overkoepelende vraagstuk gewerkt. Tijdens dit symposium blikken we terug en vooruit op thema’s zoals armoede, jonge mantelzorgers en de sociale kant van duurzaamheid.

De werkplaats is een regionaal netwerk dat werkt aan ‘Sociale kwaliteit in de sociale basis’. Dit betekent dat we ons inzetten voor de mogelijkheden voor eenieder om te participeren op een manier die bij die persoon past en hem/haar goed doet. En dat we kijken hoe inwoners, vrijwilligers, professionals en ervaringsdeskundigen in wijken en dorpen daar samen aan kunnen bijdragen.

Op donderdag 14 april delen we onze kennis en ervaringen van de afgelopen jaren. We staan stil bij onze huidige initiatieven en we blikken vooruit naar de toekomst. Welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Programma
10.30 uur | Ontvangst en registratie
11.00 uur | Opening en de Werkplaats in vogelvlucht
11.30 uur | Plenaire lezing door Guido Walraven
12.00uur | Panel: Partners van de werkplaats in gesprek
12.30 uur | Lunch
13.15 uur | Proeverij van projecten uit onze leerateliers, ronde 1
14.15 uur | Proeverij van projecten uit onze leerateliers, ronde 2
15.15 uur | Talkshow: De Toekomst
16.00 uur | Netwerkborrel
17.00 uur | Einde

Voor wie
Het symposium is interessant voor alle medewerkers en studenten van de partners van de Werkplaats en partijen die overwegen om aan te haken. Denk bijvoorbeeld aan beleidsambtenaren, bestuurders/ managers, professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, burgerinitiatieven, studenten, docenten en onderzoekers. Het symposium is geaccrediteerd bij Registerplein.

Overzicht proeverijen
1. Heb jij jonge mantelzorgers in beeld?
2. Sociale kwaliteit voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte
3. Betekenisvolle plekken in de wijk
4. Capability cards
5. Samenwerken aan sociale kwaliteit in de sociale basis
6. Ontmoeting rond het thema: “Hoe signaleer, bespreek en doorbreek je armoede”
7. De sociale kant van de energietransitie – Leeratelier Sociale duurzaamheid (in ontwikkeling)

Aanmelden
Deelname aan dit symposium is gratis.
Meld je aan via het aanmeldformulier: Symposium Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen op 14 april 2022 (han.nl)