Symposium: Mensen in een kwetsbare positie tijdens coronapandemie. Wat hebben we geleerd en hoe nu verde

Wanneer:
23 JUN. 2022 van 15:30 tot 17:00
Waar:
Online

Mensen in een kwetsbare positie tijdens coronapandemie. Wat hebben we geleerd en hoe nu verder?

Wat maakt mensen kwetsbaar tijdens de COVID-19 pandemie? Waar liepen mensen in een kwetsbare positie tegen aan en wat had hen kunnen helpen tijdens de pandemie? Ben je benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Het Nivel, UMC Utrecht en Radboudumc hebben de afgelopen twee jaar, binnen het COVID-19 onderzoeksprogramma van ZonMw, onafhankelijk van elkaar, onderzoek gedaan. Wij delen graag onze resultaten.

Uit alle drie de onderzoeken komt naar voren dat mensen soms een zware klap hebben gehad. Met de juiste ondersteuning had dit (deels) voorkomen kunnen worden. In alle drie de studies zijn aanbevelingen gedaan. Deze liggen in elkaars verlengde en brengen we graag samen.

Wij nodigen je dan ook van harte uit voor ons online symposium op donderdag 23 juni van 15:30 tot 17:00 uur.

Aanmelden
Aanmeldformulier Symposium (google.com)

Programma
15:30 Korte presentaties met resultaten en aanbevelingen van de drie verschillende onderzoeken:
• Wat zijn de gevolgen van de pandemie voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking? Het Nivel heeft dit in beeld gebracht. Zorgen en zwaaien: longitudinale studie naar de gevolgen van restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking en hun behoefte aan ondersteuning – Resultaten – ZonMw
• Welke groepen zijn kwetsbaar? En hoe is het gegaan met mensen die psychische zorg ontvingen? Het UMC Utrecht geeft antwoord. Naar een populatiegerichte aanpak van preventie, zorg en ondersteuning door het identificeren van kwetsbare groepen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de bestrijdingsmaatregelen – Resultaten – ZonMw
• Wat was de impact op de (mentale) gezondheid van mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden? Het Radboudumc heeft het onderzocht. De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB: maatregelen, (mentale) gezondheid en handelingsperspectieven t.a.v. de zorg- en ondersteuningsbehoefte en beleid – ZonMw
• De rode draad: Wat hebben we overkoepelend geleerd? Tot welke gezamenlijke aanbevelingen leidt dit?
16:10 Korte pauze
16:15 Zorgprofessionals en beleidsmakers gaan met elkaar in gesprek over de aanbevelingen. Wat vinden zij ervan? Heeft dit een toegevoegde waarde in de praktijk? Wat is ervoor nodig om deze aanpassingen in de praktijk te kunnen gebruiken? Deelnemers kunnen ook vragen stellen tijdens het gesprek.
16:35 Ervaringsdeskundigen reageren op de aanbevelingen en het gesprek hiervoor. Ook hier is ruimte voor het stellen van je vragen.
16:55 Afsluiting