Studiemiddag: mensen met complexe psychische problematiek in de wijk

Wanneer:
19 JAN. 2017 om 12:30
Waar:
HAN, Laan van Scheut 10, Nijmegen

Professionals die werken in de wijk krijgen steeds meer te maken met mensen met complexe psychische problemen. Deze mensen worden vaker behandeld en begeleid vanuit de thuissituatie, en dat zorgt voor nieuwe vraagstukken. Bijvoorbeeld: gebrek aan aansluiting bij mede-wijkbewoners, eenzaamheid, problemen met werk en relaties, en moeizame integratie. Hoe hiermee om te gaan? Niet alleen bij de behandeling en begeleiding van de individuele mens, ook in de samenwerking met het systeem en andere betrokken disciplines.

Op 19 januari gaan we op zoek naar antwoorden op die vraag. Van 12.30 tot 17.30 organiseert het lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg (SMAPZ) vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een studiemiddag in samenwerking met studenten van de minor Sociale Psychiatrie en de minor GGZ-agoog.
Via twee lezingen en aansluitend zes verschillende workshops kunt u uw kennis en inzicht vergroten, zodat u daar als hulpverlener of anderszins betrokkene adequater mee om kunt gaan.

De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn;

  • culturele diversiteit in de wijk
  • familie als bondgenoot in de zorg,
  • begeleiding van mensen met psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking en middelengebruik
  • E-health als ondersteuning bij sociale netwerken
  • multi-disciplinaire samenwerking bij complexe problematiek in de wijk.

Hoofdsprekers zijn:
Dr. Mario Braakman, psychiater en cultureel antropoloog, gespecialiseerd in vluchtelingenproblematiek in de GGZ
Henk Willem Klaassen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, gespecialiseerd in de begeleiding van familie in de GGZ

Voor wie?
De studiemiddag is bedoeld voor professionals in de wijk zoals maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, GGZ agogen, POH-GGZ en andere zorgprofessionals,  gebruikers van zorg en familieleden, docenten en studenten van Social Studies en Verpleegkunde, en andere geïnteresseerden.
Accreditatie is aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V voor verpleegkundigen, het VSR voor verpleegkundig specialisten en het Registerplein voor GGZ- Agogen.

Aanmelding
Link naar aanmelding volgt.