Inzet ervaringsdeskundigen

Opleiden tot ervaringsdeskundige

Wanneer:
22 NOV. 2021 van 10:00 tot 12:00
Waar:
Online (Teams)
Door:
Zorgalliantie en Netwerk ervaringsdeskundigheid

Verbindingstafel ervaringsdeskundigen; in gesprek gaan over opleiden van ervaringsdeskundigen
Door: Mariëtte van Hees, Natasja Janssen en Elske van Oostaijen (Netwerk ervaringsdeskundigheid)

Er zijn verschillende cursussen en opleidingen in de regio Arnhem en Nijmegen tot ervaringsdeskundige professional. We willen een aantal van deze cursussen/opleiding graag onder de aandacht brengen, zoals Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (HAN), STERKplaats Nijmegen (LFB), WMEE/WRAP (MEE) en praktijkleerroute (Ixta Noa). Zij zullen jullie uitnodigen om te gaan ervaren om vervolgens in gesprek te gaan over de ervaringen en het maken van verbindingen en kruisbestuivingen.

Voor wie?
De bijeenkomst is interessant voor professionals in de praktijk, studenten en docenten.

Programma
09.45 – 10.00 uur: Inloop
10.00 – 10.15 uur: Welkom en introductie
10.15 – 10.55 uur: Bezoeken verbindingstafel
Pauze
11.10 – 11.50 uur: Bezoeken verbindingstafel
11.50 – 12.00: Afsluiting

Verbindingstafel |ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn
In de Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn word je opgeleid tot een ervaringsdeskundige professional. Het is een 2-jarige hbo-opleiding die je volgt nadat je hersteld bent van een eerdere levensontwrichtende ervaring. Bij deze verbindingstafel willen we je laten ervaren en gaan we graag met je in gesprek over het belang van opleiden tot ervaringsdeskundige op hbo-niveau.

 Verbindingstafel | STERKplaats Nijmegen
De STERKplaats Nijmegen is een leer werk traject voor mensen met een lichte verstandelijke beperking waarin zij ervaringen in het onderwijs inzetten en samenwerken met studenten. Zij volgen zelf scholing en training gericht op het bevorderen van kwaliteiten en vaardigheden, deze opleiding wordt verzorgd door de Landelijke Federatie Belangenbehartiging (LFB) en vindt plaats op de HAN campus te Nijmegen. De STERKstudenten nemen je graag mee in een ervaringsoefening om vanuit deze ervaring het gesprek te voeren over gelijkwaardigheid en inclusie. Vervolgens is er alle ruimte om verder met elkaar kennis te maken en waardevolle verbindingen te leggen tussen de STERKplaats en de praktijk, onderwijs en onderzoek.

 Verbindingstafel MEE
Als je als vrijwilliger geïnteresseerd bent in het vak ervaringswerker en ervaringsdeskundige kun je bij MEE terecht om kennis te maken met dit vak. Binnen MEE  bieden we trainingen en cursussen en meelopen en meedraaien in het werkveld aan.  Deze kunnen bijdragen aan de start als ervaringswerker of ervaringsdeskundigen. Deze trainingen worden gegeven door en met Ervaringswerkers en Ervaringsdeskundigen. Wil je weten hoe we dat precies doen, neem deel aan de verbindingstafel van MEE.

Verbindingstafel Ixta Noa
De Ixta Noa Opleiding biedt een praktijkleerroute voor mensen die ervaring hebben met psychische ontwrichting en herstel om zich te ontwikkelen tot ervaringsdeskundig vrijwilliger. Als je wat verder bent in je herstel kan je, met onze opleiding, leren je opgedane ervaring in te zetten om anderen bij hun herstel te helpen. Tegelijkertijd draagt het werken als vrijwilliger bij aan het verstevigen van je eigen stabiliteit door het appèl dat gedaan wordt op inzet en ontwikkeling van competenties op het vlak van begeleiden, samenwerken, organiseren en nemen en dragen van verantwoordelijkheid, in combinatie met de ruimte en coaching in de praktijk bij het ontdekken waar je talent ligt, maar ook wat haalbaar is. We delen graag onze ervaring over de opleidingsmogelijkheden aan onze verbindingstafel.

Aanmelden

Betrokken organisaties