Oogstdialoog Meervoudig alliëren

Wanneer:
27 JAN. 2022 van 15:30 tot 17:00
Waar:
Online (Teams)

Systemisch en integraal werken. Eén gezin, één plan. De toverwoorden van de transformatie blijven in de praktijk vaak een abstractie. Want hoe doe je dat, je verbinden met een gezinssysteem, samen naar oplossingen zoeken? Marion van Hattum, Lector Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp van de HAN, doet onderzoek naar meervoudig alliëren: het aangaan van een werkrelatie met verschillende mensen in en rond een familiesysteem. Zij constateert dat het realiseren van een goede samenwerking, als basis voor effectieve en integrale jeugdhulp, een complexe en onderschatte activiteit is. De geneigdheid van jeugd- en gezinsprofessionals om zich vooral op één van de gezinsleden te richten, de moeilijkheid om samen met de gezinsleden tot een gedragen analyse van de situatie te komen, het omgaan met soms tegengestelde belangen, en de neiging om onder werkdruk toch vooral zelf een plan van aanpak op te stellen en dit door te zetten, bemoeilijkt de samenwerking. En dit werkt door in het realiseren van resultaat.

Tijdens deze oogstdialoog verbindt Marion, samen met Charlotte Derksen (intensief ambulant gezinsbehandelaar en ervaringsdeskundige) inzichten uit de literatuur met de bevindingen in de praktijk.  De vier dimensies van goede meervoudige allianties (betrokkenheid in het hulpverleningsproces, emotionele verbondenheid met de hulpverlener, veiligheid in het therapeutisch systeem en een ‘shared sense of purpose’) komen daarbij langst en ze bespreken wat meervoudig alliëren in de weg kan staan. Met elkaar gaan we op zoek naar antwoorden.

Wanneer?
Donderdag 27 januari 2022
Tijd: 15.30 uur – 17.00 uur
Online in MS Teams

Meld je hier aan
Kort voor de bijeenkomst ontvang je de link naar de MS Teams bijeenkomst.

 Tijdens de oogstdialoog komen de volgende vragen aan de orde:

  1. Wat weten we op dit moment over meervoudig alliëren in de jeugdhulp en wat zouden alle (toekomstige) jeugdprofessionals erover moeten weten?
  2. Wat zouden alle (toekomstige) jeugdprofessionals op dit gebied moeten kunnen, durven en doen, of juist níet doen?
  3. Wat staat hen daarbij in de weg en wat kan hen juist helpen?

Is de bijeenkomst interessant voor een ander? Stuur deze mail gerust door. Jeugdprofessionals, docenten, studenten, jeugdigen, opvoeders, beleidsmakers, projectleiders en onderzoekers zijn allen van harte welkom.

Zin om je vast in te lezen? Zie de intreerede van Marion uit 2018.

Met het organiseren van oogstdialogen wil het leernetwerk bijdragen aan betere benutting van ontwikkelde kennis en betere aansluiting tussen opleidingen en beroepspraktijk. Meer informatie over het leernetwerk vind je hier .

Hartelijke groet,
Mede namens Marion van Hattum,
Renske Schamhart
Projectleider Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht
Renske Schamhart | Docent-onderzoeker | Hogeschool Utrecht | Instituut voor Ecologische Pedagogiek |  Lectoraat Jeugd