Ontmoeting: je gehoord voelen

Wanneer:
25 FEB. 2021 van 09:30 tot 12:00
Waar:
Online (Teams)
Door:
Zorgalliantie/KK en WSDN

Donderdag 25 februari |  09.30 uur start inleiding, vanaf circa 10:00 uur uiteen in subgesprekken (tot maximaal 12:00 uur) | via Teams | deelname is gratis

De Zorgalliantie en de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen organiseren een online ontmoeting waarin we in gesprek gaan over omzien als essentieel element bij het voorkomen en aanpakken van armoede.

 

“Hoe gaat het met u?”
Omzien en hoe procedures daarbij helpen of juist in de weg zitten

Uitgangspunt is een onlangs gepresenteerde publicatie van de Werkplaats Sociaal Domein en Movisie: Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona. Onderzoekers, sociaal werkers, studenten en inwoners met ervaringskennis beschrijven in deze publicatie kansen om sociale kwaliteit te versterken. Essentie van de publicatie: Zie om naar elkaar!

Tijdens deze ochtend laten we aan de hand van workshops en inspiratiesessie zien op welke manieren je stress-sensitief kunt werken en hoe je vastgeroeste processen en communicatiestijlen kunt vereenvoudigen. Kortom; we gaan in gesprek met elkaar en leren van good én bad practices.

Voor wie?
De bijeenkomst is met name gericht op professionals in de domeinen zorg, wonen, welzijn en overheid. Maar iedereen is uiteraard welkom.

Programma
09.30 – 10.00 | Inleiding “Omzien in een sterke sociale basis” door Dr. Lisbeth Verharen (Lector Versterken van Sociale Kwaliteit, HAN) en YukSie Cheung (budgetcoach)
10.00 – 11.00 | Ronde 1
11.00 – 12.00 | Ronde 2

Na de inleiding door lector Lisbeth Verharen en budgetcoach Yuk Sie Cheung gaan we uiteen in kleinere groepen waarin de praktijk aan het woord is. Partners van de Zorgalliantie en de Werkplaats delen hun eigen kanteling van of vragen over ‘Van procedure naar klant’. Zij gaan graag met je in gesprek over de worstelingen en de winsten in hún praktijk. Na 1 uur is er de mogelijkheid om van groep te wisselen.

Workshop – Stress sensitieve dienstverlening in de praktijk
Yuk Sie Cheung neemt je mee in het ‘waarom’ van deze aanpak en hoe je dit in de praktijk kunt toepassen.
Stress: we hebben er allemaal mee te maken. De doelgroep (mensen met schulden of een laag inkomen) waar we mee werken ervaren vaker en meer stress dan normaal. Deze mensen hebben last van chronische stress. Wat kunnen wij als dienst- (hulp-)verleners doen om deze stress te verminderen?
In deze workshop wordt nader ingegaan wat Stress Sensitieve Dienstverlening is.
Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is stress? En waaraan herken je het?
  • Wat zijn de gevolgen van stress?
  • Psycho-educatie: een spannend woord om aan je klant uit te leggen wat stress is.
  • Wat kun je doen om stress sensitief met je klant om te gaan?
  • Gespreksvoering in de praktijk.

Na deze workshop heb je meer inzicht in stress en handvatten om ermee aan de slag te gaan.

Workshop – Vereenvoudig je communicatie
Een ervaringsdeskundige en een professional nemen je aan de hand van concrete voorbeelden mee in hoe communicatie simpeler kan. Meer gericht op de inwoner, minder opgezet vanuit de procedures.

Neem gerust een eigen communicatiemiddel mee, waar je een blik op wilt laten werpen.

Inspiratiesessie – Woonlastenproject
Een intensieve samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, op basis van wederzijds vertrouwen.
Omzien naar elkaar. Dat gaat verder dan het vinden van oplossingen voor vraagstukken van onze klant. We willen van hem weten hoe het met hem gaat en wat hij nodig heeft. Maar omzien naar elkaar is ook hoe wij als professionals oog hebben voor elkaar en met elkaar samenwerken. Hebben we er vertrouwen in dat ieder zijn stukje proces zorgvuldig doet en overdraagt? Hoe leren we van elkaar? Staan we open voor elkaars ideeën en zijn we bereid daar concessies voor te doen? Om uiteindelijk de klant goed te kunnen helpen.
Ter inspiratie vertellen Arno van Woezik van woningcorporatie Waardwonen, Jenny Boonzaayer van gemeente Heumen en Marieke van Kesteren van woningcorporatie Oosterpoort hun verhaal. Zij werkten de afgelopen twee jaar aan hun woonlastenproject. Zij stemden hun werk af op het perspectief van de klant én op elkaar, waarmee het voor de klant eenvoudiger en laagdrempeliger werd om hulp te vragen en te accepteren. Daarbij werd stress-sensitief werken, weten hoe het kan voelen als er financiële problemen zijn, een belangrijke manier van klantbenadering: omzien naar elkaar.

Meedenksessie  – Hoe vergemakkelijken we onze processen, zodat we meer klantgericht kunnen werken?
Gert van der Steen (Synthese) deelt zijn ervaringen en zijn gedachten over wat hij in de praktijk tegenkomt. Waar ontstaan de barrières, waardoor het proces complex is en hoe zou dit simpeler kunnen? Is de 1-loket-benadering een mogelijke oplossing?
In deze workshop gaat Gert samen met de deelnemers op zoek naar goede voorbeelden én/of procesmatige aandachtspunten die het voor inwoners makkelijker, beter, prettiger, persoonlijker en toegankelijker moeten maken om volwaardig mee te doen en/of daarbij ondersteuning te zoeken.
Gemeenten en maatschappelijke organisaties denken vaak vanuit beleid en werkopdrachten maar inwoners herkennen zich daar niet altijd in waardoor het lastig of zelf onmogelijk is om mensgericht maatwerk te leveren.
We zijn per saldo vaak meer gericht op het proces dan op de individuele probleemoplossing voor en met de inwoner.
In het 2e deel gaan we met elkaar na welke barrières geslecht moeten worden om dit te veranderen.
Einddoel van de sessie is het doen van procesvoorstellen om dienstverlening aan en mét de inwoners effectiever en efficiënter maken. Deze procesvoorstellen moeten verder lokaal worden ‘ingekleurd’.

Aanmelden
Je aanmelden kan via onderstaand formulier. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvang je de benodigde link om deel te nemen.