Netwerkbijeenkomst ‘Samen aan de slag tegen Armoede’

Save the date
24 oktober 2019
Netwerkbijeenkomst | Samen aan de slag tegen Armoede
Op 24 oktober organiseren de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen en de Zorgalliantie een netwerkbijeenkomst over het thema ‘Armoede’. Doel van deze bijeenkomst is om binnen deze netwerken vast te stellen op welke focus en projecten wij ons de komende twee jaar gaan richten. De bijeenkomst is aansluitend aan de Dag tegen Armoede die de gemeente Nijmegen organiseert in samenwerking met Vincentius Nijmegen en het Huis van Compassie.

Samen aan de slag
Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen én de Zorgalliantie nodigen je uit om gedeelde vragen én kansen bij de aanpak van armoede in de regio om te gaan zetten in gezamenlijke acties. Op dit moment zijn we daar al met een aantal partners over in gesprek. De Dag tegen Armoede en de netwerkbijeenkomst Armoede sluiten aan, maar worden los van elkaar georganiseerd. Vanzelfsprekend kun je ook alleen naar de dag tegen Armoede of naar de netwerkbijeenkomst Armoede gaan.

Waar en wanneer
De Dag tegen Armoede duurt tot uiterlijk 18.00 uur. Met een inloop vanaf 18.00 uur voor de netwerkbijeenkomst is er een goede aansluiting voor wie naar beide bijeenkomsten gaat. Voor alle gasten, ook de mensen die om 18.00 uur aansluiten, zorgen wij voor een maaltijd. In augustus ontvang je een bericht met meer informatie, ook over de locatie (in Nijmegen). Houd in ieder geval vast de datum vrij in jouw agenda.

Meer informatie
Mocht je al eerder meer informatie willen of in gesprek willen gaan over de kansen die jij ziet om armoede aan te pakken? Neem dan gerust contact op met
Elma Vriezekolk, elma.vriezekolk@han.nl of 06-49 87 14 49,
wendy.kemper@han.nl of carinda.jansen@han.nl