Masterclass: Wonen, welzijn en zorg in Zweden

Wanneer:
17 APR. 2019 om 15:00
Waar:
Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Datum:      Woensdag 17 april 2019
Locatie:     Groenewoudseweg 1, Nijmegen
Tijd:           15.30-17.00 uur

Hoe kan wonen, welzijn en zorg er in Nederland uit zien over 15 jaar? Ons voorbeeld hierin is Zweden. Zweden heeft wat betreft sociaal-demografische ontwikkelingen een ‘voorsprong’ op Nederland, in de zin dat veel ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden zo’n 10-15 jaar eerder in Zweden hebben plaatsgevonden. Vanaf 1992 is men in Zweden bijvoorbeeld al gestart met het inzetten van lokale zorg, het sluiten van instituten en minder zorg in het ziekenhuis.

Over de masterclass
In de masterclass kom je alles te weten over de situatie rondom wonen, welzijn en zorg in Zweden. Daarnaast is de masterclass een voorproefje op onze studiereis naar Zweden, ook als je niet mee kan!
Thema’s en onderwerpen binnen het programma zijn onder andere ontwikkeling van het sociale domein in Zweden, rol en positie lokale overheid, aanbieders en burgers, samenwerking, netwerkvorming en afstemming.
De masterclass wordt gegeven door Kees de Zeeuw van het Nederlands Instituut voor Studiereizen.

Daarnaast zullen drie studenten van het HAN-Masterprogramma Management & Organisatie in maatschappelijke organisaties een presentatie verzorgen. In het kader van hun studie hebben zij zelf een leeravontuur georganiseerd naar Zweden. Van donderdag 28 maart tot en met woensdag 3 april jl. hebben zij in Malmö en Stockholm veel inspiratie opgedaan rondom diverse innovaties ten behoeve van zorg en onderwijs/onderzoek. Graag willen zij de inspiratie delen en deze meegeven aan de deelnemers van de ‘Masterclass: Wonen, Welzijn en Zorg in Zweden’.

Voor wie
Voor iedereen die inspiratie op wil doen over wonen, welzijn en zorg in Zweden. Daarnaast is de masterclass ook interessant voor belangstellenden voor de studiereis of de mensen die zich al voor de reis hebben aangemeld.

Aanmelden
Meld je aan vóór 12 april via onderstaand aanmeldformulier.

Over de studiereis
Van 22 tot 24 mei gaat de Zorgalliantie met een studiereis onze mogelijke toekomst verkennen in Zweden. Kijk voor meer informatie over de reis op https://zorgalliantie.com/studiereis-zweden-22-24-mei-2019

Extra informatie:
Zweden heeft wat betreft sociaal-demografische ontwikkelingen een ‘voorsprong’ op Nederland, in de zin dat veel ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden zo’n 10-15 jaar eerder in Zweden hebben plaatsgevonden. Een belangrijke reden is dat Zweden niet actief heeft deelgenomen aan de Tweede Wereld oorlog, waardoor het land een andere ontwikkeling heeft doorgemaakt. In de jaren 50 vormde Zweden een van de economische motors van Europa met daarbij een sterke (kennis)ontwikkeling van de inwoners. Begin jaren 70 was er sprake van krappe arbeidsmarkt en een goed opgeleide bevolking en een brede toetreding van vrouwen op de arbeidsmarkt. Bekende maatschappelijke ontwikkelingen zoals kinderopvang en buitenschoolse opvang ontstonden dan ook al in de jaren 70 en 80 en de ontwikkeling van de Brede School begin jaren 90.
De bevolkingsopbouw kent ook een veel sterkere vergrijzing dan in Nederland. In 1992 is in Zweden gekozen voor een sterke decentralisatie van de zorg en ondersteuning van het rijksniveau naar de gemeenten (vergelijkbaar met de WMO). De vergrijzing in Zweden lag op dat moment op hetzelfde niveau als dat in Nederland in 2006, het startpunt van de WMO in Nederland. De redenen zijn voor ons herkenbaar. Toenemende kosten en het besef dat lokale sturing beter werkt dan centrale sturing.
De decentralisatie van zorg en ondersteuning is in de loop van de jaren doorontwikkeld met inbegrip van vrijwel alle zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische, verstandelijke en geestelijke beperking alsmede de jeugdzorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vrijwel alle zorg en ondersteuning van haar inwoners. Die ook zelfstandig, al dan niet aangepast of in woongroepen wonen. Alles zoveel mogelijk kleinschalig en in wijken en buurten georganiseerd. De grote(re) instituties voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische stoornis bestaan niet meer.
De noodzaak zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op lokaal niveau te ontwikkelen is versterkt door de toegankelijkheid van bijvoorbeeld de ziekenhuizen zwaarder te maken. De kosten voor niet noodzakelijk gebruik (het verkeerde bed probleem) komen voor rekening van de gemeente.