Masterclass: Werken aan waarde in netwerken

Wanneer:
27 MEI. 2021 van 15:30 tot 17:30
Waar:
Online (Teams)
Door:
Zorgalliantie/KK

Als deelnemer aan een netwerksamenwerking heb je met meerdere uitdagingen te maken. In ons netwerk van Krachtige Leerkringen werken gemeentes, professionals, burgers en studenten samen aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Een succesvol voorbeeld van werken in de driehoek. Maar hoe geef je zo’n netwerk samen duurzaam vorm met blijvend oog voor waarde? De Zorgalliantie heeft handvatten ontwikkeld om het proces van werken aan waarde in een netwerk vorm en sturing te geven, deze zijn vastgelegd in het boek ‘werken aan waarde in netwerken’, te downloaden via https://zorgalliantie.com/wat-doen-wij/publicatie-werken-aan-waarde/

Dit boek biedt een handleiding en instrumenten om in de praktijk te zorgen dat we duidelijk hebben wat we samen aan het doen zijn. De instrumenten bieden de uitdaging om te formuleren wat je ambitie is, aan de hand van de behoeften van het gebied waar je werkzaam bent. Wat zijn de resultaten, de effecten van wat je doet, en hoe meet je dat precies? En wat kun je de volgende keer anders doen. Want dat is tenslotte wat we allemaal willen: maatschappelijke problemen helpen oplossen en zorgen dat dat op de best mogelijke manier gebeurt.

Voor wie?
Iedereen die samenwerkt of samen wil gaan werken in een netwerk, zoals kwartiermakers, projectleiders, innovators of (programma)managers, onderzoekers en wijkdocenten.

Doel
Je bewust maken van:
1. Het belang van het bespreekbaar maken van de relatie tussen ambities, resultaten en activiteiten.
2. De Ontwikkelboom als handzaam en toegankelijk instrument.

De sturingscyclus die werken aan waarde routine maakt.

Programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Het denkkader van werken aan waarde
  Door: Wendy Kemper (programmamanager en mede-auteur van het boek ‘Werken aan waarde in netwerken’, Zorgalliantie/KK) en Miriam Jager projectleider City deal en voorheen alliantiemakelaar de Liemers, HAN/ZA/KK)
  De werken aan waarde cyclus en de Ontwikkelboom worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden vanuit de Zorgalliantie en de Krachtige Leerkringen in de Liemers en Lingewaard.
 • Aan de slag met de Ontwikkelboom
  Begeleiding door alliantiemakelaars van onze Krachtige Leerkringen (o.a. Jonathan van Deutekom en Dort Spierings, ZA/KK)
  In subgroepen ga je met eigen casus aan de slag met de Ontwikkelboom. Hoe definieer jij de ambities/resultaten/activiteiten van je netwerk? En hoe ga je het gesprek hierover aan met al je stakeholders?
 • Sturen op waarde
  Door: Wendy Kemper en Miriam Jager
  Plenair verdiepen we de sturingscyclus die je in het netwerk vorm geeft om ervoor te zorgen dat werken aan waarde routine wordt.

Aanmelden
Wil je werken aan waarde in je netwerken? Meld je dan aan! Deelname is gratis.