Masterclass Sociale Duurzaamheid

Wanneer:
29 MEI. 2024 van 16:00 tot 17:30
Waar:
HAN@Innovatielab, Industriepark Kleefse Waard, Westervoortsedijk 73, Arnhem
Door:
Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken (HAN)

Deze masterclass wordt naar het najaar 2024 geschoven. Wil je op de hoogte worden gehouden van de nieuwe datum? Mail dan naar zorgalliantie@han.nl

Masterclass Sociale Duurzaamheid:

“Waar is energie voor nodig? Van een brede kijk op energiearmoede naar transformeren in de energietransitie”

Nu de energietransitie in volle gang is, zien we aan alle kanten dat het piept en kraakt in de samenleving. Een van de kwesties waarop energie en welzijn elkaar raken is het thema energiearmoede. In Europa verkeren naar schatting meer dan 80 miljoen personen in energiearmoede. Met de begindagen van de Oekraïne crisis vers in het geheugen hebben we allemaal wel een beeld wat het betekent als energie om je huis te verwarmen, te verlichten of je voedsel te koelen zo duur wordt dat je er andere dingen voor moet laten. We spreken van energiearmoede als iemand een te groot deel van het besteedbaar inkomen kwijt is aan energiekosten. Dat kan komen door een laag inkomen, hoge energieprijzen, slechte kwaliteit van huisvesting, of een combinatie van deze factoren, soms gepaard gaand met buitensporige consumptie van energie (bijvoorbeeld door bijzonder onzuinige elektrische apparaten). Energiearmoede kan leiden tot allerlei belemmeringen in de mogelijkheden voor mensen om kwaliteit van leven te bereiken, zoals een slechtere gezondheid, minder welzijn en minder mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen of te verplaatsen.

Om mensen die kampen met energiearmoede te ondersteunen zal de eerste impuls vaak zijn om iets te doen aan beschikbaarheid, verbruik of betaalbaarheid van energie te verbeteren met directe en technische maatregelen. Een goede aanpak van energiearmoede vereist echter dat we onze blik verbreden en erkennen dat energie geen doel op zichzelf is maar slechts een middel om een waardig en waardevol leven te kunnen leiden. En dat we ons dus zouden moeten richten op hoe energie een rol speelt in dat leven zodat we dat in de volle omvang proberen te verbeteren. Dat betekent dat we zouden moeten starten bij de vraag “Waar is energie voor nodig?” Alleen omvat die vraag veel meer dan we vaak denken, en is het voor een daadwerkelijke energietransitie dus nodig om na te denken over fundamenteel andere omgang met energie.

In deze masterclass bouwen Erik Jansen en Korrie Melis van het lectoraat Sociale Duurzame Praktijken (HAN)  in samenwerking met Jolanda van der Veen van het Platform Energiebewustzijn en kunstenares Rosalie Apituley voort op de bevindingen uit een literatuuronderzoek voor het EU Interreg NWE SCEPA Energiearmoede project. Vanuit de inzichten uit dat onderzoek werken zij met de deelnemers van de masterclass na over handvatten voor een goede aanpak van energiearmoede, maar ook hoe we met de samenleving een fundamentele discussie over energie in ons dagelijks leven op gang kunnen brengen.