Masterclass proeftuin Tinybots: sociale robot Tessa zorgt voor preventief HR beleid!

Wanneer:
5 JUN. 2018 om 15:30
Waar:
HAN locatie Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Een initiatief van Zorgalliantie en WZW (werkgeversvereniging zorg en welzijn)

“Door Tessa heb ik als mantelzorgende medewerker een zorg minder en blijven we bij de tijd” (Anita van Hoof – regiomanager BrabantZorg)

Doe mee aan het vervolg van de proeftuin Tinybots!

5 juni 15.30 – 17.30 uur

Zorgalliantie, locatie HAN VDO, Groenewoudseweg 1 Nijmegen.

Toenemend aantal zorgverleners is ook mantelzorger

U heeft het als werkgever vast wel gemerkt dat steeds meer van uw zorgmedewerkers ook mantelzorger zijn voor hun dementerende moeder of vader in de privé situatie. Gemiddeld genomen is één op de drie van uw zorgverleners ook in de privé situatie mantelzorger. We zien dat daarmee een steeds groter beroep gedaan wordt op de belastbaarheid van zorgmedewerkers. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers fit en vitaal blijven om de zorg voor uw cliënten en die voor hun eigen vader of moeder goed uit te kunnen blijven voeren? Kunnen nieuwe technologieën hierin van waarde zijn?

Tessa de sociale robot biedt mantelzorgers de helpende hand!

Tessa de sociale robot van de firma Tinybots helpt ouderen op een motiverende manier herinneren aan de dagelijkse handelingen van de dag. Gordijnen open doen, koffie zetten, boterham smeren, rondje lopen etc. Tessa geeft structuur aan de dag waardoor mantelzorgers ontlast worden en doet daarbij een beroep op de oudere om alert en in beweging te blijven.

Dat blijkt uit de voorlopige onderzoeksresultaten van de proeftuin Tinybots waarin Tessa onder een grote groep ouderen met dementie is ingezet.

 “De kwantitatieve metingen laten zien dat de volhoudtijd van de mantelzorger gelijk blijft bij een toenemend aantal uren zorg en de kwalitatieve resultaten geven aan dat de mantelzorger zich ontlast voelt” (dr. Marian Adriaansen, lector innovatie in de care)

Welke kansen biedt Tessa om duurzame inzetbaarheid onder medewerkers te vergroten?

Tijdens deze masterclass gaan we met elkaar in gesprek over deze vraag. Dat doen we aan de hand van de resultaten uit de proeftuin Tinybots en het Duurzame Inzetbaarheid onderzoek dat in de regio onder een groot aantal zorginstellingen heeft plaatsgevonden. Doel is om hiermee een nieuw onderzoeksperspectief aan te brengen in de proeftuin Tinybots en toe te werken naar een vernieuwend mantelzorgbeleid voor medewerkers.

“Tessa is een prachtig voorbeeld van “sociaal ontwerp” technologie waarbij de interactie tussen mens en techniek positieve gevolgen kan hebben voor de duurzame inzetbaarheid van zorgverleners met mantelzorg vraagstukken” (dr. Annet de Lange – lector HRM)

Hoe kan HRM preventief mantelzorgbeleid ontwikkelen en welk rol speelt techniek in dit beleid?

In de bijeenkomst kijken wij naar de mogelijke waarde die Tessa in dit beleid kan vormen: is Tessa een voorbeeld van HR ontziebeleid of is het juist meer gericht op behoud van welzijn van de medewerker? Is er een relatie tussen het verlenen van mantelzorg en het werkvermogen van de werknemer en waarom is juist nu het juiste moment aangebroken om in actie te komen om deze relatie positief te beïnvloeden?

Tijdens deze masterclass krijgt u kennis over HR-beleid en interventies en maakt u (verder) kennis met Tessa.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • wat gebeurt er als we niets doen voor onze mantelzorgers?
  • welke kansen biedt Tessa, de sociale robot voor mantelzorgers?
  • waar hoort Tessa in HR beleid?
  • wat moeten we onderzoeken?
  • wie doet er mee in vervolgonderzoek van de proeftuin Tinybots?

Deze masterclass is interessant voor:

  • innovatiemanagers, projectleiders en beleidsmakers technologie innovaties zorg en welzijn
  • managers, adviseurs en beleidsmakers HR- en mantelzorgbeleid in zorg en welzijn

Na de masterclass:

  • starten we een vervolgonderzoek in de proeftuin Tinybots

Aan het programma werken mee:

HAN lectoren: dr. Marian Adriaansen (lector Innovatie in de Care), dr. Annet de Lange (lector HRM), Sarah Detaille (associate lector HRM)

Organisaties: Anita van Hoof (BrabantZorg), Tijn Gerrits (Driestroom), Wang Long Li (Tinybots)

Zorgalliantie: Jonathan van Deutekom

WZW: Pieternel van Heijst

Bent u benieuwd naar de kansen van Tessa voor nieuw HR- en mantelzorgbeleid?

Dan bent u op 5 juni 2018 van harte welkom en kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar Zorgalliantie@han.nl

Voor toepassing in de praktijk, lees het artikel in de NRC van 25 maart 2018: Met robot Tessa kan opa langer thuis blijven wonen