Lunchbijeenkomst ‘Leiderschap in Informatisering in Zorg en Welzijn’

Wanneer:
14 DEC. 2017 om 12:00
Waar:
Health Valley Building, Transistorweg 7B Nijmegen

 

DEELNAME OP UITNODIGING

De Zorgalliantie nodigt jullie uit voor een lunchbijeenkomst rond het onderwerp leiderschap in de zorg op het terrein van informatisering, d.w.z. eHealth, ICT voorzieningen en zorginformatie. Dat doen we samen met Rockstart, Health Valley en het kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Deze bijeenkomst komt voort uit drie op elkaar aansluitende constateringen:

 

  1. Onder verschillende leden van de Zorgalliantie leeft het gevoel dat we voorbij de experimentele fase moeten gaan komen als het gaat om eHealth applicaties en ICT voorzieningen. Er treedt een fase in van beleidsvoering en investeringsprogramma’s.
  2. Het kenniscentrum Publieke Zaak van de HAN heeft een onderzoek uitgevoerd naar leiderschapscompetenties op het terrein van informatisering. De uitkomsten ervan kunnen leden van de Zorgallinatie inspiratie bieden en verder helpen in hun ontwikkeling op dit terrein.
  3. Rockstart en Health Valley bouwen aan een Gelders ecosysteem voor eHealth innovatie. Daarin moeten technologieleveranciers en start-ups samenwerken met instelling van zorg, welzijn en wonen om zinvolle eHealth applicaties blijvend op de markt te kunnen zetten. Beide partijen constateren dat het voor technologie leveranciers behulpzaam is als zorginstellingen helder zijn over hun innovatiebeleid en –doelstellingen zodat leveranciers weten met wie ze het beste kunnen samenwerken.

 

In deze bijeenkomst willen we met elkaar bespreken wat nodig is, hoe we bestuurders kunnen faciliteren en welke volgende stappen we met elkaar kunnen zetten als netwerkpartners.

 

We doen dat met een selecte groep deelnemers, in een open gesprek zonder gedetailleerde agenda en naar aanleiding van een korte presentatie van het onderzoek van Erik de Vries, lector Innovatie in de Publieke sector van het kenniscentrum Publieke Zaak van de HAN en een korte toelichting door Casper Smeets van Rockstart.