Lectures on Healthcare

Wanneer:
16 NOV. 2016 om 15:15
Waar:
RU Huize Heyendaal, Nijmegen

Samenwerken, terug naar de eenvoud

HAN Kenniscentrum Duurzame Zorg en Radboud Management Academy organiseren op 16 november 2016 van 15.30 – 17.30 uur de 4eeditie van de Lectures on Health Care. Uitgangspunt voor deze interactieve lezingenreeks is een nieuw perspectief te bieden op veranderen en vernieuwen, gericht op een duurzame verandering van en tussen mensen die werkzaam zijn in de zorg.

Samenwerken: terug naar de eenvoud
Actief burgerschap, outreachend werken, de client centraal, persoonsgerichte zorg, terug naar de bedoeling. Zo maar een paar termen die aangeven dat we in onze wijzen van organiseren op zoek moeten naar nieuwe manieren om burger professional en organisatie met elkaar te verbinden. Lisbeth Verharen en Jan Achterbergh verkennen met je hoe dit nieuwe samenwerken eruit kan zien en welke handvatten je kunnen helpen om dit vorm te geven.

De sprekers

Lisbeth Verharen is HAN-lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief. Zij richt zich op de veranderingen in het sociaal domein, in het bijzonder de samenwerking tussen informele en formele netwerken en het versterken van samenredzaamheid.
Jan Achterbergh is assistent professor Organizational Development, Nijmegen School of Management, RU Nijmegen en Research Fellow, Research Institute of the Nijmegen School of Management. Hij houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek naar de relatie tussen de inrichting van organisatiestructuren, de prestatie en het verantwoordelijk gedrag van organisaties.

Voor wie
Deze lezing is met name interessant voor welzijns- en zorgprofessionals, onderzoekers, en adviseurs. Ook directies en managers die werkzaam zijn in welzijn en zorg evenals politici, ambtenaren en beleidsmakers die zich bezighouden met transities en de gevolgen daarvan zijn van harte uitgenodigd.

Meer informatie
Wij verwelkomen u graag op woensdag 16 november vanaf 15:15 uur. De lezing start om 15:30 uur. Om 17:30 uur sluiten wij af met een borrel.

Locatie: RU Huize Heyendaal – Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen
Parkeren is mogelijk bij het RadboudUMC of bij de HAN, Kapittelweg 33.
Op de website kunt u zich aanmelden en is meer informatie te vinden over eerdere lezingen en “Lectures on Healthcare”. De kosten voor aanmelding bedragen €50,-.

Over Lectures on Healthcare
Met Lectures on Healthcare introduceren de RU en de HAN een nieuw perspectief op veranderen en vernieuwen, gericht op een duurzame verandering van en tussen mensen. Hiervoor worden organisaties en sectoren met name belicht vanuit hun ingesleten verankerde patronen, regels, gebruiken, normen, waarden en processen binnen sectoren en organisaties. Deze worden als vanzelfsprekend gezien en niet meer ter discussie gesteld, terwijl zij het veranderingsproces vaak bemoeilijken en vertragen. Deze interactieve lezing biedt een aantal theoretische uitgangspunten voor de wijze waarop met deze problematiek kan worden omgegaan en illustreert deze met krachtige voorbeelden uit de zorgpraktijk.
Kijk voor meer informatie over de Lectures on Healthcare op de website.