Kracht van Partnerschap Aanmelding gesloten

Wanneer:
9 NOV. 2023 van 14:00 tot 20:00
Waar:
Openluchtmuseum, Arnhem
Door:
Zorgalliantie/Centre of Expertise Krachtige Kernen

Kracht van partnerschap
Met elkaar zorgen voor verandering

Na het succes van het bestuurdersevent vorig jaar organiseert Zorgalliantie & Centre of Expertise Krachtige Kernen (ZA&KK) dit jaar opnieuw een bijeenkomst exclusief voor bestuurders op donderdag 9 november 2023. Tijdens dit event faciliteren we domeinoverstijgend en integraal het informele gesprek voor & door bestuurders.
Daarbij leggen we deze keer de verbinding met de lectoraten (onderzoek) van de HAN. Omdat we geloven in de kracht van partnerschap zijn bestuurders van harte uitgenodigd om een andere collega-bestuurder te introduceren in dit mooie netwerk.

Wat gaan we doen?
Met elkaar gaan we opnieuw de strategische vraagstukken uit de regio agenderen voor het komende jaar. Daarnaast maken we met elkaar de balans op welke ontwikkelingen er zijn doorgemaakt op de opgaves van afgelopen jaar. De pitches worden gedaan door bestuurders uit de regio, al dan niet lid van de ZA&KK, in samenwerking met een lector van de HAN. Daarna gaan we uiteen in gesprekstafels waarbij we het vraagstuk verdiepen en onderzoeken om zo gezamenlijk tot een opgave te komen waar we verder mee aan de slag gaan de komende jaren.
Elkaar ontmoeten, van elkaar te leren en samen te werken aan maatschappelijke opgaves op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tijdens de bijeenkomst is er veel ruimte voor gesprek en verdieping. Per thema zal naar een mix worden gezocht om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de opgaves.

Programma
14.30-15.00 Inloop, ontvangst koffie & thee
15.00-15.15 Introductie
15.15 -18.30 Pitches bestuurders & gesprekstafels
De pitches zijn gekoppeld aan de volgende programmalijnen:
• Wonen, leven en zorgen in de wijk of dorp vormgeven in en met de krachtige gemeenschap.
• De inwoner betrekken als co-producent.
• Aandachtsgroepen in de wijk of dorp.
Binnen deze opgaves is er speciale aandacht voor:
• Inzet van technologie in de thuissituatie.
• Verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen.
• Verbinden van het sociale, economische en ecologische perspectief (circulair community).
18.30-20.00 Diner, reflectie & hoe kunnen we samenwerken

Contact
Vragen over het bestuurdersevent? Mail naar zorgalliantie@han.nl 

Aanmelden
zorgalliantie@han.nl