Kletsbot, technologie versus eenzaamheid

Wanneer:
1 OKT. 2021 van 09:30 tot 11:00
Waar:
Groenewoudseweg 1, Nijmegen (HAN locatie)
Door:
Zorgalliantie/KK en IXperium Health

#Het is niet meer mogelijk om je voor deze bijeenkomst aan te melden. Heb je belangstelling voor dit onderwerp? Mail dan naar zorgalliantie@han.nl dan nemen we contact met je op#

Een inspiratiebijeenkomst voor iedereen die nieuwe manieren zoekt om eenzaamheid onder ouderen en jongeren te verminderen.

Benieuwd naar het antwoord van Kletsbot op het vraagstuk eenzaamheid?
Wat chatbottechnologie hierin betekent heeft?
Hoe innovatief onderzoek bijgedragen heeft aan verschijningsvorm, interactie en realisatie van Kletsbot?
Wat twee jaar samenwerking tussen initiatiefnemers, inwoners, professionals, technologiepartners, onderzoekers en studenten opgeleverd heeft?
Waar de sociaal ondernemers nu staan?

In deze inspiratiebijeenkomst nemen de sociaal ondernemers van de VOF Kletsbot ons mee in de ontwikkeling van het Kletsbot-concept met al haar opbrengsten, zoals het Wizard of Oz onderzoek, toetsingbijeenkomst, het programma van eisen, ontwerp challenges, prototypes, technologie partnerselectie, rapporten, publicaties, uitdagingen, keuzes en de geleerde lessen. Een unieke kans om kennis te maken, betrokken te blijven of te worden met Kletsbot!

Wie doen er mee aan deze inspiratie bijeenkomst?

  • Lars Nieuwenhoff en Hans Jansen (sociaal ondernemers, VOF Kletsbot)
  • Marian Adriaansen (Lector, HAN Innovatie in de Care)
  • Ir. René Bakker (Lector, HAN Academie IT & Mediadesign)
  • Paul Scheltinga en Sharon Jansen (studenten, HAN Academie IT & Mediadesign)
  • Daniëlle Bor (teamcoach, Malkander)
  • Jonathan van Deutekom (thematrekker technologie, Zorgalliantie)

Over Kletsbot
Kletsbot biedt een actief luisterend oor en nodigt uit tot een praatje in de thuissituatie, wat op zichzelf al heel prettig kan zijn. Het is een voorbeeld van de inzet van nieuwe, betaalbare technologie om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen of te verminderen. VOF Kletsbot heeft samen met de HAN in het netwerk van de Zorgalliantie een aanpak ontwikkeld, die effectief lijkt te zijn voor de aanpak van eenzaamheid.

“De samenwerking met het Kletsbot-team, proefpersonen, studenten van meerdere opleidingen vond ik inspirerend. Iedereen heeft er veel van geleerd; zelf stond ik versteld van de volwassenheid van taal- en spraaktechnologie, de kracht van empathische gespreksvoering en de drive van allen om een toepassing te ontwikkelen die echt waardevol is voor ouderen.”
René Bakker (lector)

“Oude vraagstukken in een veranderende maatschappij vragen om nieuwe oplossingen.
Inzicht dat wat wij willen nog niet kan, maar dat we er wel dichtbij zijn, als we maar willen en doorzetten. En dat de nauwe multidisciplinaire samenwerking, gericht op gemeenschappelijke ambitie en vanuit gedeelde overtuiging hiervoor bepalend is.”
Hans Jansen (ondernemer)

“Dit traject gaf mij een intrinsieke drijfveer, omdat het niet alleen een innovatief project is maar ook met een maatschappelijk belang. De grootste uitdaging was het bij elkaar brengen van alle perspectieven van de belanghebbenden, maar dit zorgde voor interessante discussies die tot nieuwe inzichten leidden. Er kwamen steeds meer onderzoeksvragen op mijn pad en dit zorgde voor het continu bijstellen van mijn routekaart. Flexibiliteit was hier ’the key’.”
Sharon Jansen (student)

Ervaring van een gebruiker
De regie blijft altijd bij de gebruiker, die bepaalt welke actie Kletsbot onderneemt. Ervaringsdeskundige meneer Kalf kan het daar wel mee eens zijn: “Ik zei tegen het apparaat: ‘Hoor eens, ik moet nu gaan koken, ik stop met dit gesprek.’ Kletsbot antwoordde: ‘Prima. Maar dan vraag ik u morgen wel wat u gegeten hebt.’ Ik nam zo de regie. Ze had ook een prettige stem, dus die klik was er wel. Daar vertrouw je snel dingen aan toe.”

Aanmelden
Ben jij professional, vrijwilliger, ondernemer, bestuurder, beleidsmedewerker, student, docent, onderzoeker en op zoek naar nieuwe manieren om het vraagstuk eenzaamheid aan te pakken?

#Het is niet meer mogelijk om je voor deze bijeenkomst aan te melden. Heb je belangstelling voor dit onderwerp? Mail dan naar zorgalliantie@han.nl dan nemen we contact met je op#