Kletsborden: in gesprek over een goed leven

Wanneer:
2 DEC. 2021 van 09:30 tot 12:00
Waar:
verzet naar andere datum

Gezien de Covid-19 ontwikkelingen, laten we de tribuneactiviteit van Kletsborden niet doorgaan op 2 december. De bijeenkomst wordt verzet naar een nieuwe datum in het voorjaar 2022. 

Werken met ervaringsdeskundigheid vraagt om aandacht op alle niveaus, vanaf de professionals op de werkvloer tot en met bestuurders. Binnen de HAN is er op verschillende plekken inclusief onderzoek gedaan, samen met ervaringsdeskundigen of mensen met ervaringskennis. Centraal staat vandaag: het goede leven. Waar bestaat dat eigenlijk uit volgens en hoe kun je daarover in gesprek met bewoners, cliënten of collega’s.

De afgelopen periode heeft Meike Heessels onderzoek gedaan naar verbeelding van een goed leven onder acht jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, hun naasten en begeleiders. Dit resulteerde o.a. in een filmportet waarin drie jongvolwassenen centraal staan.

Kletsborden is een spel waarmee je écht contact kunt maken, op jouw manier. Je stelt elkaar gewone en ongewone vragen. Je deelt verhalen. En.. er ontstaan verrassingen als je je echt in elkaar verdiept. Er zijn kaarten over horen, zien en voelen. Je ervaart dat alle mensen beperkingen hebben. En dat alle mensen mogelijkheden hebben. Het spel biedt de kans om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over zaken die er toedoen in het leven.

Tijdens deze tribune activiteit gaan we aan de hand van de film en Kletsborden in gesprek over ervaringsdeskundigheid in relatie tot het goede leven voor cliënten en wat hier voor nodig is.

>Onder alle deelnemers verloten we een spel kletsborden!<

Voor wie
Leden zorgalliantie, professionals sociaal domein en gehandicapten zorg, studenten (beperkt) en docenten van de HAN

Programma
09.30-09.45 uur  | Welkom met koffie, thee en taart
09.45 uur |  Introductie werken vanuit ervaringsdeskundigheid
10.00 uur | Film ‘Verbeelding van een goed leven’ hoe draag je bij aan een goed leven binnen de gehandicapten zorg
10.30 uur | Introductie Kletsborden
10.45 uur | Het spel kletsborden samen spelen
11.30 uur | Afronding

Sprekers
Meike Heessels, senior onderzoeker Lectoraat Ethiek van verbinding met mensen met een verstandelijke beperking (HAN)
Angela Prudon, hoofd docent Master Social Work (HAN)
Gideon Visser, alliantiemakelaar (Zorgalliantie/Krachtige Kernen, HAN)

Meer informatie
>> Kletsborden
>> Lectoraat ethiek van verbinding met mensnen met een verstandelijke beperking
>> Zorgalliantie kletsborden