Interprofessioneel samenwerken in de wijk: wat werkt?

Wanneer:
15 MRT. 2022 van 19:00 tot 21:00
Waar:
Kapittelweg 33, Nijmegen
Door:
HAN en Zorgalliantie/KK

Wonen, welzijn en zorg wordt steeds dichterbij de inwoners georganiseerd in lokale wijk- of buurtnetwerken. Met de bedoeling om het welzijn en zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. Deze samenwerking wordt met name als lastig ervaren als het om een zorgvrager gaat met complexe problematiek. Juist dan is een goede samenwerking met de inwoner (zorgvrager) en de interprofessionele samenwerking tussen professionals onderling belangrijk.

  • Wat is nodig om deze goede samenwerkingen tot stand te brengen zodat uiteindelijk SamenRedzaamheid ontstaat?
  • Wat is er inmiddels bekend vanuit onderzoek over succesfactoren om beter samen te werken met inwoners en zorgvragers?
  • Hoe pak jij de interprofessionele samenwerking aan?

Laat je inspireren en ga met ons in gesprek tijdens de masterclass!

Programma
19.00 uur | Inloop met koffie/thee
19.10 uur | Opening door Miranda Laurant, HAN lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening.
Onderwerp: SamenRedzaamheid en Succesvol Samenwerken in Wijknetwerken.
19.20 uur | Presentaties door diverse professionals:

  • Literatuurstudie Interprofessioneel Samenwerken;
  • Succesvol Samenwerken in Wijknetwerken; vier fase van samenwerken;
  • SamenRedzaamheid: handreiking begrippenkader.

19.55 uur | Pauze

20.05 uur | In subgroepen ga je aan de hand van een casus met behulp van de Handreiking begrippenkader met  elkaar in gesprek. Door elkaar te begrijpen kun je beter  samenwerken. Begrippen die aan de orde komen zijn oa: Positieve Gezondheid; Interprofessioneel samenwerken en  Integraal samenwerken.
20.45 uur | Plenaire terugkoppeling
21.00 uur | Afsluiting

Meer weten/ ter voorbereiding
Wil je nu al meer weten over samenwerken in de wijk?
Check dan:
Toolbox
Infographic Interprofessionele samenwerking tussen zorg en welzijn_managers
Infographic Interprofessionele samenwerking tussen zorg en welzijn_professionals
Infographic Interprofessionele samenwerking tussen zorg en welzijn_wijkdocent

Aanmelden